แบบฝึกหัดวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

แบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น

[advanced_iframe src=”https://oss.nbtc.go.th/OSS/ETest/Exam.aspx?sysgrp=AR&lvl=1″ width=”100%” height=”600″]