ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 ล่าสุด

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563

วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ
14 มีนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)
28 มีนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา (HS9AY)
4 เมษายน สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)
25 เมษายน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)
9 พฤษภาคม สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)
23 พฤษภาคม สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดนราธิวาส (HS9AN)
6 มิถุนายน สมาคมวิทยุสมัครเลนนนทบุรี (HS1AN)
วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ
18 มกราคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นพัทลุง (HS9AP) ดูผลสอบ
15 กุมภาพันธ์ สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC)new ดูผลสอบ
29 กุมภาพันธ์ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ (HS1AM)
15 สิงหาคม สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดชุมพร (HS8AC)
29 สิงหาคม สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)
12 กันยายน สมาคมวิทยุสมัครเลนนครศรีธรรมราช (HS8AN)

เพิ่มเติม

One thought on “ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 ล่าสุด

  • September 4, 2019 at 12:51 am
    Permalink

    0621531302

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *