ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 ล่าสุด

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563

วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ
14 มีนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)
28 มีนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา (HS9AY)
25 เมษายน สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)
9 พฤษภาคม สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)
23 พฤษภาคม สมาคมวิทยุสมัครเลนจังหวัดนราธิวาส (HS9AN)
6 มิถุนายน สมาคมวิทยุสมัครเลนนนทบุรี (HS1AN)
19 กันยายน สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS) new ดูผลสอบ
วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ
18 มกราคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นพัทลุง (HS9AP) ดูผลสอบ
15 กุมภาพันธ์ สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC) ดูผลสอบ
29 สิงหาคม สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)new ดูผลสอบ

เพิ่มเติม

One thought on “ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 ล่าสุด

  • September 4, 2019 at 12:51 am
    Permalink

    0621531302

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *