เครื่องวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสารเครื่องวิทยุสื่อสาร

Spender TC-1H IP Radio วิทยุสื่อสารใส่ซิม ราคา 4,500 บาท

Spender TC-1H IP Radio วิทยุสื่อสารใส่ซิม ราคา 4,500 บาท Spender TC-1H เป็นวิทยุสื่อสารแบบ IP Radio เพื่อการใช้งานภายในองค์กร ขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการการใช้งานในการติดต่อสื่อสารแบบมืออาชีพ มาพร้อมกับ ระบบ GPS

Read More