คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ไอที

Bullzip PDF Printer แปลงไฟล์ PDF ได้แม้ติดพาสเวิร์ด

Bullzip PDF Printer คือโปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร PDF แปลงไฟล์ PDF ไปเป็นไฟล์ต่างๆ ได้แม้ติดพาสเวิร์ด นอกจากนี้โปรแกรม Bullzip PDF Printer ยังสามารถรวมไฟล์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันได้อีกด้วย และสามารถทำสแตมป์ หรือใส่ลายน้ำลงไปในไฟล์หลังทำการแปลงได้ด้วย โปรแกรมเบา ทำงานเร็ว ไม่กินทรัพยากรเครื่อง

Read More