การใช้งานวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่น

แบนด์แพลน วิทยุสมัครเล่น ใหม่ล่าสุด

แบนด์แพลน วิทยุสมัครเล่น ใหม่ล่าสุด อัพเดทตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอณุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยได้มีการปรับปรุงแตกต่างจาก แบนด์แพลน (Band Plan) เดิมพอสมควร ความถี่เดิมที่ท่านใช้ประจำอาจจะขัดกับแบนดืแพลนใหม่นี้ก็ได้ เพราะฉนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง

new-amateur-radio-band-plan

ปัจจุบัน กสทช. ได้อนุมัติที่จะเพิ่มคลื่นความถี่เป็น 146.000 MHz -147.000 MHz ให้ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นตาม ระเบียบวาระที่ ๔.๒๕ ( การกำหนดช่วงความถี่ ) 146-147 MHz ให้ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ( สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุสมาคม )

เมื่อก่อนจะมีหน่วยงานราชการบางหน่วยใช้ความถี่ 146-147 MHz แต่ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 146.000 MHz -147.000 MHz จะต้องเปลี่ยนไปใช้ความถี่ใหม่แล้ว ดังนั้นความถี่ 144.000 MHz -147.000 MHz จากนี้ไปจะเป็นของกิจการวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น

หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุสมัครเล่น สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

ช่วงความถี่ย่าน 2 Meters (144.000-147.000 MHz) 

ห้าม ใช้เสียงพูดแบบ FM

ความถี่ MHzการใช้งาน
144.0000-144.1000EME (CW เท่านั้น)
144.0500ช่องเรียกขาน CW
144.1000-144.1500CW / EME / MGM
144.1500-144.3750SSB / MS
144.2000ช่องเรียกขาน SSB
144.3900APRS
144.4125-144.4375Data / RTTY / SSTV / MCW
144.4500-144.4900Beacon
144.4900WSPR

 

ใช้เสียงพูดแบบ FM ได้

ความถี่ MHzการใช้งาน
144.5125-144.9875FM ระยะห่างระหว่างช่อง 12.5 kHz
144.9000ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุทั่วไป
145.0000ช่องเรียกขานและแจ้งเหตุฉุกเฉิน /ความถี่กลางประสานภาครัฐ
145.0125-145.1250ภาครับ Repeater ช่วงที่ 1
145.1375-145.5375FM ระยะห่างระหว่างช่อง 12.5 kHz
145.4500-145.4875กิจกรรมพิเศษ
145.5500-145.6000Simplex Digital เชื่อมโยงโครงข่าย
145.6125-145.7250ภาคส่ง Repeater ช่วงที่ 1
145.7375-145.7875เชื่อมโยงโครงข่าย
145.8000-146.0000กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
146.0125-146.2000ภาครับ Repeater ช่วงที่ 2
146.2125-146.2375Simplex Digital เชื่อมโยงโครงข่าย
146.2500-146.2750เชื่อมโยงโครงข่าย
146.2875-146.6000FM ระยะห่างระหว่างช่อง 12.5 kHz
146.6125-146.8000ภาคส่ง Repeater ช่วงที่ 2
146.8125-147.0000FM ระยะห่างระหว่างช่อง 12.5 kHz

 

ช่วงความถี่ย่าน 10 Meters (28.000-29.700 MHz)

ความถี่ MHzการใช้งาน
28.0000-28.0700CW
28.0600CW QRP
28.0700-28.1900Data / RTTY / WSJT / PSK31
28.1900-28.3000Beacon
28.3000-28.3200Data / MGM
28.3200-29.0000SSB
28.3300Digital Voice
28.3600SSB QRP
28.6800Image / SSTV
29.0000-29.1000AM Simplex
29.1000-29.2000FM Simplex
29.2000-29.3000FM Data
29.3000-29.5100กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
29.5200-29.5900ภาครับ Repeater ระยะห่าง 10 kHz
29.5300Repeater เชื่อมโยงโครงข่ายอื่น
29.6000ช่องเรียกขาน FM
29.6100FM Simplex Repeater
29.6200-29.7000ภาคส่ง Repeater ระยะห่าง 10 kHz
29.6300Repeater เชื่อมโยงโครงข่ายอื่น

หมายเหตุ :
ข้อกำหนดการใช้งานความถี่ช่วง 28-29.7 MHz เป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ความถี่ที่อนุญาตให้ใช้งานเฉพาะภาครับ
435-438 MHz กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
1260-1270 MHz กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม

3 thoughts on “แบนด์แพลน วิทยุสมัครเล่น ใหม่ล่าสุด

 • ข้อสังเกต ช่องสื่อสื่อสารช่องที่ 1 ไม่ลง step 12.5khz เอกสารน่าจะพิมพ์ผิด 144.5152 ทั้ง ๆ ที่ควรเป็น 144.5125

  Reply
  • Sura Kanchai

   ดูแล้วน่าจะเป็นตามที่พี่แจ้ง แก้ไขแล้ว ขอบคุณครับ

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *