การใช้งานวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่น

วัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น

วันนี้ผมจะขอหยิบยกเอาประกาศฯ หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นในหมวดที่ 2 เรื่องของวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น มาให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านกันครับ

กิจการวิทยุสมัครเล่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
  2. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
  3. ฝึกฝนพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นไป
  4. สร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
  5. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
  6. เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสมัครเล่นไว้ใช้ประโยชน์และใช้เป็นข่ายสื่อสารสำรองในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น

และทั้งหมดนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆ ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย ที่เราควรทำความเข้าใจและนำไปตอบคำถามของคนภายนอกที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อ่านบทความครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *