ผลสอบวิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ผลอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี 2566

ประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จังหวัดราชบุรี HS7AR 2566

ดูผลสอบที่นี่

ผู้รับการอบรมและสอบ
1.ผู้สมัคร 221 ท่าน
2.ผู้เข้าสอบ 204 ท่าน
3.ขาดสอบ 17 ท่าน
4.สอบผ่าน 189 ท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *