ไอที

สรุปราคาไทย iPhone 15

สรุปราคาไทย iPhone 15

iPhone 15
128GB ราคา 32,900 บาท
256GB ราคา 36,900 บาท
512GB ราคา 45,900 บาท
iPhone 15 Plus
128GB ราคา 37,900 บาท
256GB ราคา 41,900 บาท
512GB ราคา 50,900 บาท
iPhone 15 Pro
128GB 41,900 บาท
256GB ราคา 45,900 บาท
512GB ราคา 54,900 บาท
1TB ราคา 63,900 บาท
iPhone 15 Pro Max
256GB ราคา 48,900 บาท
512GB ราคา 57,900 บาท
1TB ราคา 66,900 บาท
สั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่เวลา 19:00 น. วันศุกร์ที่ 15 ก.ย.
วางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *