วิทยุสมัครเล่นเรื่องที่แนะนำเรื่องเด่น

ความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ

รวบรวมความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศไทย มาให้เพื่อนสมาชิกได้เอาไปใช้งานเวลาไปอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จะได้ไม่ต้องสแกนหาให้เสียเวลาครับ

เลือกตามภาคได้เลยครับ


ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร HS1AB

 • 145.6750 สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร HS1AB
 • 144.9000 แจ้งเหตุ HS1AB
 • 144.4125 กลุ่ม มดตานอย
 • 144.6000 ชมรมฯ ม.ธุรกิจบัณฑิต
 • 144.9875 ชมรมฯ ราชพฤกษ
 • 144.4500 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกรุงเทพ 19 สัมพันธ์
 • 144.4625 ชมรมฯ ม.เกษตรศาสตร์
 • 144.8250 ชมรมนักวิทยุสื่อสารลูกเสืออาสากีรติ 9
 • 144.7500 ชมรมฟร้อนทีม ( Front team )
 • 144.5375 กลุ่มวีอาร์สัมพันธ์ 1
 • 145.3750 56 รวมใจ เอ.อาร์.สัมพันธ์
 • 145.4500 กลุ่มบางซื่อ
 • 144.5625 กลุ่มนักวิทยุ มิตรภาพเลี้ยวขวา
 • 144.3000 กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นทักษิณสัมพันธ์
 • 144.6875 กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นต้นกล้า
 • 144.2000 กลุ่มหัวใจสองห้อง
 • 144.8375 ชมรมมิตรภาพทั่วไทย กทมและปริมณฑล
 • 144.4875 ชมรมสายรุ้งสัมพันธ์ลาดกระบัง
 • 144.7500 MHz. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นลาดพร้าว
 • 144.6500 MHz. ชมรมนักวิทยุจิตอาสาเพื่อนพัฒนากรุงเทพมหานคร /สมาคมวิทยุสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 • 146.425 MHz E20AV Club Station สมาคมศูนย์ วี.อาร์.จราจร (นักวิทยุสมัครเล่น) แจ้งโดยE22DGZ

สมุทรปราการ HS1AM (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ)

 • 145.6500 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM DUP-600
 • 144.8000 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
 • 144.1375 ผึ้งสุวรรณภูมิ
 • 145.3250 กลุ่มบางหัวเสือ
 • 1145.3625 MHz กลุ่มเพื่อนสะตอ แจ้งโดย E29UHT
 • 144.7250 กลุ่มเพื่อนทางไกล
 • 144.9000 ชมรม VR อาสาสมัครศูนย์ชำนิ
 • 144.9875 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์
 • 145.3000 ชมรมฯ บางพลี
 • 144.7125 ชมรมฯ ประสานใจ
 • 145.4500 ชมรมฯ บางเสาธง
 • 144.1375 ชมรมฯ ผึ้งสุวรรณภูมิ
 • 145.4000 ชมรมฯ พระประแดง
 • 144.1375 ชมรมฯ ปลาสลิด บางบ่อ
 • 144.3250 กลุ่มพระสมุทรเจดีย์สัมพันธ์ (แนะนำโดย E22OIM)
 • 144.8875 ชมรม 3เอส สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 • 145.5500 Echolink
 • CB-24500 เครื่อง 80 ช่อง ใช้ช่อง 41 , เครื่อง 40 ช่อง ใช้ช่อง 21
 • 144.500 MHz กลุ่มเพื่อน 500 จ.สมุทรปราการ
 • 144.8875 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น สามเอส
 • 144.6125 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นนางนวล
 • 144.6375 กลุ่มช้างสามเศียร
 • 144.2875 กลุ่มเพื่อนAR. สุวรรณภูมิ

จ.นนทบุรี HS1AN (ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายจังหวัดนนทบุรี)

 • 144.5750 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อน FRIENDS CLUB
 • 144.3875 MHz ชมรมฯ หม้อดิน
 • 144.6000 MHz ดอกบัวสัมพันธ์
 • 144.700 MHz ชมรมวิทยุสมัครเล่น กฟผ. QTH บางกรวย จ.นนทบุรี
 • 145.1875 MHz ชมรมทรายทอง
 • 145.4125 MHz กลุ่มวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

จ.ปทุมธานี HS1AP (สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี)

 • 145.6250 MHz DUP-600 สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี ช่องตรง 144.825 MHz
 • 144.3275 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและวิทยุซีบี 245Mhz
 • 144.2375 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 144.2625 MHz ชมรมปลอดภัยปทุมธานี
 • 145.3125 MHz ชมรมสายใยสัมพันธ์ปทุมธานี
 • 145.4000 MHz นักวิทยุสมัครเล่น กลุ่ม 57 ร่วมใจปทุมธานี
 • 145.4500 MHz AR พลัดถิ่นปทุมธานี
 • 144.4125 MHz Dxer’s Group
 • 144.1250 MHz กลุ่มรังสิตสัมพันธ์
 • 144.4625 MHz รังสิตสัมพันธ์
 • 144.1250 MHz ช่องปทุมธานีเดิม

จ.พระนครศรีอยุธยา HS1AY (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา)

 • 145.6875 DUP-600 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา HS1AY
 • 44.7000 MHz ชมรมฯ ปลาตะเพียนกรุงเก่า
 • 144.4250 MHz ชมรมฯ ปลาไหลไฮเทค
 • 144.6250 MHz อิสระ 48 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 144.9500 MHz พระนครศรีอยุธยา
 • 144.3250 MHz อย.
 • 144.7250 MHz อย.
 • 144.8375 MHz อย.
 • 144.7875 MHz ชมรมอโยธยาแฮมคลับ (แนะนำโดย E22SLT)
 • 145.250 MHz ชมรมพนักงานวิทยุจิตอาสา วีอาร์ฝูงบินต่ำพระนครศรีอยุธยา (แนะนำโดย E22SLT)

จ.อ่างทอง

 • 144.9000 กู้ภัยอ่างทอง

จ.ชัยนาท HS1AI

 • 144.500 สมาคมฯ จ.ชัยนาท HS1AI

จ.สิงห์บุรี HS1AH (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสิงห์บุรี)

 • 144.400 ชมรมฯวทค.สิงห์บุรี
 • 144.5375 ชมรมฯอินทร์บุรี
 • 144.7375 ชมรมฯสิงห์สัมพันธ์
 • 145.000 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสิงห์บุรี HS1AH + วทค.สิงห์บุรี
 • 144.600 กลุ่มซันเดย์ ชัยนาท+ตาคลี+สิงห์บุรี
 • CB – 245 ช่อง 40
 • 144.600 Sunday Group ตาคลี-ชัยนาท-สิงห์บุรี

จ.ลพบุรี HS1AL (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี)

 • 145.6625 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL
 • 144.5250สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL
 • 144.300 MHz พัฒนาฯ-วังม่วงแฮมกรุ๊ป จ.ลพบุรี
 • 145.4500 ชมรมฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเทพสตรี
 • 145.6125 Echolink hs9cel
 • CB – 245 ช่อง 53
 • 144.1625 MHz กลุ่มวานรสัมพันธ์

จ.สระบุรี HS1AR (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี)

 • 145.6375 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี HS1AR
 • 144.4750 สมาคมฯ 20 สัมพันธ์
 • 144.700 ลานพุแคสัมพันธ์
 • 144.150 สระบุรีรวมช่าง
 • 144.175 กลุ่มลีพัฒนา 2010
 • 144.225 ชมรมฯแก่งคอย
 • 144.250 กลุ่มเทวดา 2000
 • 144.300 กลุ่มเพื่อนพัฒนา-วังม่วง
 • 144.3125 กลุ่มกบนอกกะลา
 • 144.4125 ชมรมฯรวมใจสัมพันธ์ 2009
 • 144.550 ช่อง 23
 • 144.650 ลานพระลพ
 • 144.700 ชมรมฯลานพุแคสัมพันธ์
 • 144.7125 ลานเรือหมอ
 • 144.750 ชมรมฯระพีพัฒน์
 • 144.850 กลุ่มมวกเหล็ก
 • 145.300 กลุ่มหนองแคสัมพันธ์
 • 145.550 Echolink E20ZSY (ห้องไทยแลนด์) อ.เมืองสระบุรี
 • 145.600 :——–: HS1QCJ (:————-) อ.เมืองสระบุรี
 • 45.7625 :Echolink E20GDO (ห้องไทยแลนด์)โทน 110.9 อ.บ้านหมอ
 • 145.7875 E29BJU สระบุรี

ภาคตะวันออก


จ.ปราจีนบุรี

 • 144.9875 สามัญชน
 • 145.6250 ชมรมนักวิทยุฯ จังหวัดปราจีนบุรี
 • 145.7250 วิทยุสมัครเล่นกบินทร์บุรี

จ.ชลบุรี HS2AC (สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี)

 • 145.6625 สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี HS2AC
 • 144.1500 ชมรมฯ อมตะสัมพันธ
 • 145.2625 นักวิทยุสมัครเล่นดอนขุนวัง 49
 • 145.1625 กลุ่มพัทยา ซิตี้ กรุ๊ป
 • 144.2500 กลุ่มเสือ 11 ตัว
 • 145.3375 AR พัทยาสัมพันธ์
 • 145.9525 VR กู้ภัย – กู้ชีพ ศรีราชา
 • 144.7500 กลุ่ม VR ปันฝัน
 • 145.2875 นักวิทยุสมัครเล่นแหลมฉบังสัมพันธ์
 • 145.3000 ชมรมฯ สัตหีบสัมพันธ์
 • 144.2250 ปอวินสัมพันธ์
 • 145.1375 กลุ่มพนัสสัมพันธ์
 • 144.425 MHZ กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น “ปะการัง”
 • 145.1875 ชมรมพระจันทร์ยิ้มเพื่อน้อง
 • 144.5875 กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น สหพัฒน์สัมพันธ์
 • 144.8625 กลุ่มนักวิทยุนาป่าสัมพันธ์
 • 145.3625 กลุ่มนักวิทยุศรีราชาสัมพันธ์
 • 144.0875 MHz CENTER POINT RADIO PATTAYA
 • 145.5850 Mhz. VR พี่น้องสัมพันธ์เมืองชลบุรี (แนะนำโดย E27IDO)

จ.ระยอง HS2AR (สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง)

 • 145.6375 สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง HS2AR
 • 145.2000 ชมรมวีอาร์ฟ้าใสระยอง
 • 145.2500 กลุ่ม LABOR HAM บ้านฉาง-ระยอง
 • 144.9500 Mhz. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น IRPC สัมพันธ์

จ.ฉะเชิงเทรา HS2AS (สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา)

 • 145.7125 สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS
 • 144.600 HS2AS
 • 144.475 กลุ่มช่อง 20
 • 145.150 การไฟฟ้าบางประกง
 • 145.225 กลุ่มช่อง 50
 • 145.475 บางคล้า
 • 145.975 บางวัว

จ. สระแก้ว

 • 144.500 MHz
 • 144.700 MHz ในอ.เมือง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ชัยภูมิ HS3AC (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ)

 • 145.6750 MHz สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ HS3AC
 • 145.4750 MHz กลุ่มภูเขียวสัมพันธ์ อำเภอภูเขียว
 • 144.8875 MHz ชมรม VR ผาเกิ้งกรุ๊ป
 • 144.5750 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชัยภูมิลุ่มลำชี E27AE
 • 145.3375 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเนินสง่า

จ.ศรีสะเกษ HS3AK สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกษ

 • 144.6250 เพื่อนสัมพันธ์
 • 144.4000 กลุ่มมิตรสัมพันธ์ (อ.ปรางค์กู่ – ห้วยทับทัน – สำโรงทาบ – ศรีขรภูมิ – กันทราลักษ์)
 • 145.1250 MHz VRเมืองศรี*
 • 144.6250 เพื่อนสัมพันธ์
 • 144.4000 กลุ่มมิตรสัมพันธ์
 • 144.7250 กลุ่มมิตรสัมพันธ์ราษีไศล (กู้ภัย)
 • 145.5250 APRS
 • 145.5750 Echolink HS3JLR-L
 • 145.7250 Echolink HS3MYO-L กันทรารมย์
 • 145.5750 Echolink HS3GVO-L ขุนหาญ

จ.นครราชสีมา HS3AN (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา)

 • 145.7000 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา HS3AN
 • 145.3125 กลุ่มพญานาค
 • 145.1250 มิตรภาพ 304
 • 145.1500 คลื่นสัมพันธ์โคราช
 • 144.9250 ชมรมนักข่าวอิสระ (กลุ่มเพื่อนเสรี)
 • 145.2250 ชมรมฯ อาสาสมัครบัวใหญ่
 • 144.1250 ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 162.2750 หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน
 • 245.050MHz CB245 ช่อง5 จ.นครราชสีมา
 • 144.3375 MHz / 245.3375 MHz ชมรมวิทยุสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน จ.นครราชสีมา
 • 144.275 MHz กลุ่ม VR กู้ภัยห้วยแถลงสัมพันธ์

จ.หนองบัวลำภู HS4AB (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู)

 • 145.7125 (-600) Mhz สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • 145.350 Mhz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มบัวหลวงสัมพันธ์

จ.สกลนคร HS4AS (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร)

 • 145.6375 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS
 • 144.2500 ชมรมคนงึดหลาย สกลนคร
 • 145.1750 ชมรม Emergency 2550
 • 144.2500 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 2001 สกลนคร (ร่วมด้วยช่วยกัน 2001)
 • 144.8250 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นพรรณาสัมพันธ์ (อ.พรรณานิคม)
 • 145.3750 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นไทสกล (อ.พังโคน)
 • 144.6750 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นราชมงคลสกลนคร (อ.พังโคน ม.ราชมงคลฯ สกลนคร)
 • 144.1000 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นม่วงทอง 2000 (อ.บ้านม่วง)
 • 145.6000 Echo link (อ.พรรณานิคม) HS4EMZ
 • 145.3000 กลุ่ม AR วานรฯ (อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร)

จ.ขอนแก่น HS4AK (สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น)

 • 144.7000 กลุ่ม VR สีชมพู อำเภอชุมแพ
 • 145.6500 สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น HS4AK
 • 144.9250 โครงการบ้านปลอดภัย
 • 144.1120 ชมรมฯ ม.ขอนแก่น
 • 145.5500 ชมรมฯ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 144.8250 ชมรมฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาร ขอนแก่น
 • 144.2620 ชมรมฯ ม.มหากุฏราชวิทยาลัย ขอนแก่น
 • 144.8000 ชมรมฯ ดอกคูนขอนแก่น
 • 144.6750 ชมรมฯ ขามแก่นเฟรนด์ชิพ
 • 144.8500 กลุ่มฯ เสียงแคน
 • 144.2250 กลุ่มฯ คนเคยหนุ่ม
 • 144.4750 กลุ่มฯ คนขอนแก่น
 • 145.4500 ชมรมฯ วีอาร์กู้ภัยขอนแก่น
 • 144.9500 มูลนิธิบุญทันตาขอนแก่น
 • 145.6000 สมาคมพุทธญาณบ้านไผ่
 • 145.5500 ชมรมฯ กู้ภัยชุมแพ
 • 144.1000 ชมรมฯ รวมมิตรน้ำพอง
 • 144.0500 กลุ่มฯ ชาวเขื่อน
 • 144.1500 ชมรมฯ แบทแมนชุมแพ
 • 145.3000 ชมรมฯ ไดโนเสาร์สัมพันธ์
 • 144.0750 ชมรมฯ อำเภอบ้านไผ่
 • 144.7000 กลุ่ม วีอาร์สีชมพูร่วมใจ
 • 144.9750 ชมรมฯ วีอาร์กู้ภัยมูลนิธิหนองสองห้องการกุศล
 • 144.2750 กลุ่มฯ นครพล
 • 144.3500 กลุ่มฯ มัญจาคีรี
 • 145.2000 ชมรมฯ ช่อง 49
 • 145.4750 กลุ่มฯ หนองเรือ
 • 145.3750 กลุ่มฯ เรนเจอร์เรดิโอเวฟ
 • 144.2000 ชมรมฯ ขอนโทน
 • 144.7500 ชมรมฯ ขอนแก่นร่วมใจ
 • 145.1250 กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
 • 144.9250 กู้ภัยท่าพระ
 • 144.6125 mhz ชมรม AR อิสระขอนแก่น
 • 144.750 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น

จ.สุรินทร์ HS3AS (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์)

 • 144.9000 หน่วยวีอาร์.กู้ชีพ สุรินทร์
 • 144.7000 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุรินทร์
 • 145.6375 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจ.สุรินทร์ HS3AS
 • 144.5250 ชมรมคชสารกรุ๊บ

จังหวัดบุรีรัมย์ HS3AB (สมาคมวิทยุสมัครเล่นบุรีรัมย์ )

 • 144.5750 MHz ศูนย์ควบคุมข่าย สมาคมวิทยุสมัครเล่นบุรีรัมย์ HS3AB
 • 145.6625 dup- MHz สถานีรีพีทเตอร์ (กลุ่มทับหลัง59)
 • 144.6625 MHz กลุ่มก้าวสัมพันธ์(บ้านกรวด)
 • 144.725 MHz กลุ่มวีอาร์ลูกชาวนา(หนองหงส์)
 • 145.425MHz และ 245.575 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์
 • 145.425 MHz กลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

จ.อุบลราชธานี HS3AU (สามาคมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดอุบลราชธานี)

 • 145.700 DUP – สามาคมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดอุบลราชธานี {VRAU} สัญญาณเรียกขาน E27AU
 • 145.550 MHz ECHOLINK สามาคมวิทยุอาสาสมัครจังหวัดอุบลราชธานี
 • 144.7250 MHz ชมรมศิษย์จึ้งกง
 • 144.650 MHz สมาคมฯ อุบลราชธานี
 • 144.2750 MHz กลุ่มฯ เล่นไพรพะยอม
 • 144.925 MHz กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นอินทรีพิทักษ์ กองบิน21. อุบลราชธานี

จ.ยโสธร HS3AY (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยโสธร)

 • 145.6875 MHz สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยโสธร HS3AY
 • 144.475 MHz แฮมร่วมใจ
 • 145.150 MHz กลุ่มมิตรภาพเลิงนกทา 51

จ.หนองคาย HS4AN (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองคาย)

 • 145.700 MHz สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองคาย HS4AN
 • 144.900 MHz สมาคมอาสาสมัครวิทยุสื่อสาร
 • 144.300 MHz สมาคมหนองคายการกุศล
 • 145.700 MHz ชมรมฯ กลุ่มมิตรภาพลำน้ำโขง
 • 144.2000 MHz หน่วยกู้ภัยประจักษ์ จุด สระใคร
 • 144.375 MHz กลุ่มร่วมใจสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

จ.ร้อยเอ็ด HS4AR (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดร้อยเอ็ด)

 • 145.6750 (DUP-) สมาคมวิทยุสมัครเล่นและวิทยุ CB
 • 144.0875 กลุ่ม 43 เพื่อนแฮม
 • 145.2500 กลุ่มทุ่งกุลา 51 (อ.สุวรรณภูมิ)
 • 145.4500 กลุ่มศิลา 59 (อ.เสลภูมิ)
 • 145.600 MHz กลุ่ม VR ร้อยเอ็ด
 • 144.3500 MHz ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

จ.อุดรธานี HS4AU (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี)

 • 145.6750 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี HS4AU
 • 144.550 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุดรธานี
 • 144.4500 ชมรมฯวีอาร์อุดร
 • 144.975 ชมรมฯ บ้านดุงสัมพันธ์
 • 144.800 กลุ่มแมงโม้
 • 144.750 ชมรม ฮ.นกฮูกตาโต
 • 144.950 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นวีอาร์กู้ภัยบ้านผือ
 • 144.725 MHz , CB 55Tone 5  กลุ่มVR & CB เพื่อนเตือนภัยอุดรธานี
 • 144.7750MHz กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นมิตรภาพ ภูฝอยลม
 • 144.975 vr กู้ชีพหนองวัวซอ และ ชมรมนักวิทยุสมัคเล่นบ้านดุงสัมพันธ์
 • 144.225 กลุ่มอุดรฯสัมพันธ์
 • 144.9375 Mhz ชมรมวิทยุสื่อสารและซีบีพิราบขาว
 • 145.325 Mhz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นโอ้นโต้นสัมพันธ์

จ.เลย HS4AL (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย)

 • 145.6250 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย HS4AL
 • 144.175 ชมรมฯ กลุ่มเมืองหนาว
 • 144.5625 นักวิทยุสัมครเล่นกลุ่มดอกฝ้าย

จ.กาฬสินธุ์ HS4AG (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลยกาฬสินธุ์)

 • 144.850 MHz สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลยกาฬสินธุ์ HS4AG
 • 144.150 VR กู้ภัยยางตลาด
 • 145.425 กลุ่มอิสระสัมพันธ์ อ.สมเด็จ อ.คำม่วง
 • 145.7125 (DUP-) สมาคมฯ กาฬสินธุ์
 • 144.3250 กลุ่ม VR กู้ภัย
 • 144.800 MHz ชมรมเพื่อนเตือนภัยกาฬสินธุ์
 • 144.450 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นสื่อสารเฝ้าระวังภัยกาฬสินธุ์

จ.มหาสารคาม HS4AM (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม)

 • 144.400 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 144.900 ชมรมกู้ภัยเทพนิมิตร
 • 144.425 สมาคมฯ มหาสารคาม
 • 142.925 ชมรมกู้ภัยศรีโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จ.นครพนม

 • 144.400 Mhz วีอาร์กู้ภัยลำโขงเฟรนด์ชิพนครพนม
 • 144.700 Mhz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เรือไฟสัมพันธ์

จ.มุกดาหาร HS4AD

 • 144.8500 อำเภอเมือง
 • 145.225 MHz วีอาร์ท่องเที่ยวมุกดาหาร

ภาคตะวันตก

จ. กาญจนบุรี 

 • 144.625MHz
 • 144.825MHz
 • 145.350MHz

จ.ราชบุรี HS7AR

 • 145.6625MHz

จ.นครปฐม HS7AN

 • 144.8125 Mhz. กลุ่ม 729 พุทธมณฑล นครปฐม

ภาคเหนือ

จ.เชียงใหม่ HS5AC (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่)

 • 145.6750 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ HS5AC
 • 145.7125 รีฟีเตอร์ อ.ฝาง
 • 145.1250 สมาคมฯ จ.เชียงใหม่
 • 144.9000 รักกันไว้เถอะ
 • 144.1500 นักวิทยุฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ
 • 144.7500 ชมรมฯ ม.แม่โจ้
 • 144.8750 กลุ่ม 65 เพื่อนตะวันเหนือ
 • 145.150 เชียงใหม่สายใต้(สันป่าตอง-จอมทอง)
 • 144.600/CH43 ชมรมดอกงิ้วงามเชียงใหม่
 • 144.150 กลุ่มคนเฒ่าพันปี
 • 144.250 ช่อง10
 • 144.675 commonrail chaingmai
 • 144.6250 วีอาร์กู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่
 • 145.350 และ 144.9125 ChiangMai Contest Club ชมรมกีฬาวิทยุสมัครเ่ล่นจังหวัดเชียงใหม่
 • 144.375 กลุ่มแฮมอินทนนท์ จอมทอง
 • 144.325 MHz กลุ่มแฮมนครพิงค์เชียงใหม่

จ.เชียงราย HS5AR (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย)

 • 145.6625 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR
 • 144.400 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเชียงรายสัมพันธ์
 • 144.600 นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มอิสระสัมพันธ์
 • 144.700 นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มรักษ์เชียงราย
 • 144.950 นักวิทยุสมัครเล่นอ.แม่สรวย (ถนนสาย เชียงใหม่-เชียงราย)
 • 144.975 นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มล้านนา(อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน)
 • 144.875 ชมรมวิทยุสมัครเล่นราชภัฎเชียงราย
 • 144.250 ชมรมวิทยุสมัครเล่นแม่ฟ้าหลวง

จ.ลำปาง HS5AM (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง)

 • 145.650 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง HS5AM
 • 144.7000 ชมรมฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ อ.แม่เมาะ
 • 144.6250 ชมรมฯ ถ่านหินลำปาง

จ.พะเยา HS5AY (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา)

 • 145.7000 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพะเยา HS5AY
 • 144.5000 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอำเภอเชียงคำ
 • 145.7000 สมาคมฯ จ.พะเยา
 • 144.9875 ชมรมวิทยุสมัครเล่นดาวใต้

จ.เพชรบูรณ์ HS6AB (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์)

 • 145.6500 DUP-600 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ HS6AB
 • 144.4000 กลุ่มหนองไผ่สัมพันธ์ อ.หนองไผ่
 • 145.3000 กลุ่มป่าสักรวมใจ อ.หนองไผ่
 • 144.5750 กลุ่มวีอาร์ นครบาลเพชรบูรณ์
 • 144.6250 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นผาเมืองเพชรบูรณ์
 • 144.9500 กลุ่มแฮมหล่มสักรวมใจ
 • 146.0000 กลุ่มคนชายแดน อ.เขาค้อ

จ.แพร่ HS5AP (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่)

 • 145.6875 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่ HS5AP
 • 145.5000 ชมรมฯ โกศัยนคร
 • 144.0750 MHz กลุ่ม ตะวันรอน จ.แพร่ จาก HS3NMY
 • 145.250 MHz กลุ่มดอกมะนอยบาน (จ.แพร่)

จ.น่าน HS5AN

 • 145.6375 MHz dup-600 รีพีทเตอร์จังหวัดน่าน

จ.อุตรดิตถ์ HS5AU (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุตรดิตถ์)

 • 145.6625 MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุตรดิตถ์ HS5AU
 • 144.8500 MHz สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้
 • 144.6625 MHz ชมรมฯ VR.ท่าเหนืออุตรดิตถ์

จ.ลำพูน HS5AL (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน)

 • 145.6250 MHz , 144.575 MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำพูน HS5AL
 • 145.2750 MHz ชมรมสื่อสัมพันธ์ 52 ลำพูน – เชียงใหม่
 • 144.400 MHz ชมรมวีอาร์หริภุญชัยล้านนา
 • 145.375 MHz กลุ่มวังค้างคาวลำพูน

จ.นครสวรรค์ HS6AN (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครสวรรค์)

 • 145.625 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครสวรรค์ HS6AN
 • 145.325 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุศิรินทร์นครสวรรค์

จ.กำแพงเพชร HS6AK (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกำแพงเพชร)

 • 145.6375 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกำแพงเพชร HS6AK

จ.อุทัยธานี

 • 144.800

จังหวัดสุพรรณบุรี HS7AS (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี)

 • 145.7000 MHz – 600 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุพรรณบุรี HS7AS
 • 144.800 MHz กลุ่มฅนเมืองเหนือ

จังหวัดสุโขทัย HS6AS

 • 145.675 DUP -600 KHz รีพีทเตอร์จังหวัดสุโขทัย

ภาคใต้

จ.ประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

 • 145.625 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ HS7AJ
 • 144.900 มูลนิธิสว่างรุ่งเรือง
 • 144.625 AR เมืองประจวบฯ สัมพันธ์
 • 144.625 เพื่อนหัวหิน
 • 144.200 ฟ้าสางสัมพันธ์ อ.บางสะพานน้อย
 • 144.300 ตะวันลับทับสะแก อ.ทับสะแก
 • 145.175 เพื่อน 79 บางสะพาน อ.บางสะพาน
 • 144.900 VR บางสะพาน อ.บางสะพาน
 • 144.800 กลุ่ม รักษ์ตะนาวศรี อ.บางสะพานน้อย
 • 144.300Mz กลุ่มตะวันลับทับสะแกประจวบฯ

จ.ชุมพร HS8AC (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมรพร)

 • 145.700 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมรพร HS8AC
 • 144.100 ชมรมวิทยุสมัครเล่นกลุ่ม มิตรภาพปะทิว 53 อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 • 145.6500 ชมรมฯ ชุมพรใต้
 • 144.6000 บินหลาสัมพันธ์
 • 145.4250 สมาคมฯ จ.พังงา E29AP
 • 145.250 วีอาร์ทองแดง
 • 145.150MHz กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นชุมพรเหนือ
 • 145.150 MHz ชมรมวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร

จ.พังงา HS8AP (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพังงา)

 • 145.425 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพังงา E29AP
 • 145.675 สมาคมฯ จ.พังงา dup-600 รีพีชเตอร์ E29AP
 • 144.575 สมาคมวิทยุสมัครเล่นพังงา HS8AP
 • 144.275 กลุ่มวีอาร์จ้าวสำราญ
 • 144.9000 กู้ภัยตะกั่วป่า
 • 145.4250 มูลนิธิสยามร่วมใจปู่อินทร์
 • 144.825 / CB245.825 MHz วีอาร์กลางเมืองพังงา

จ.นครศรีธรรมราช HS8AN (สมาคมวิทยุสมัครนครศรีธรรมราช)

 • 145.200 ชมรมฯแสงทองเขาหลวง
 • 144.150 ชมรมฯศรีมหาธาตุ
 • 145.700 Dup – 600 รีพีทเตอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 145.650 Dup – 600 รีพีทเตอร์แห่งที่2 เขาศูนย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 144.425 ชมรมARโลมาขนอม 2010
 • 144.900 ชมรมวีอาร์กู้ภัย นครศรีธรรมราช
 • 144.125 ชมรมฯ วีอาร์รักษ์ด้ามขวาน
 • 144.325 สนธยาร่วมใจ ทุ่งสง
 • 144.775 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น AR. เมืองสองอ่าง พิปูน
 • 145.450 ชมรมฯ สิชลสัมพันธ์
 • 144.650 นครศรีธรรมราช HS8AN
 • 144.675MHz. ชมรมแฮมมิตรภาพ ทุ่งสง เครือข่าย ปภ.นศ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

จ.ตรัง HS9AT (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตรัง)

 • 145.7125 MHz. DUP-600 สถานีควบคุมข่ายจ.ตรัง HS9AT
 • 144.9000 ศูนย์มหิศรตรัง
 • 144.600 ชมรมฯ NJ97 ตรัง
 • 144.925 ชมรมฯ ปะเหลียน
 • 144.6000 MHz กลุ่มวีอาร์ตรัง

จ.ยะลา HS9AY (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา)

 • 145.700 MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา HS9AY (tone 100)
 • 145.6375 -600/ 144.300 echolink 145.550 ใต้สุดสยาม อ.เบตง
 • 144.200 MHz กลุ่มบูหลันสัมพันธ์ จ.ยะลา

จ.ปัตตานี HS9AI (สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดปัตตานี)

 • 145.650 dup- 600 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปัตตานี HS9AI
 • 144.650 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอาสาบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดปัตตานี(ศูนย์วารี)

จ.กระบี่ HS8AK (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่)

 • 145.6250 MHz รีพีทเตอร์สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ HS8AK
 • 144.7000 MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่
 • 144.2000 MHz ชมรม VR รักไร่เลย์
 • 145.400 MHz ชมรมเออาร์รักษ์กระบี่
 • 145.325 MHz ชมรม VR แต้วแร้วสัมพันธ์ อำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
 • 144.250 MHz วีอาร์ลำทับช้างงาม อำเภอลำทับ จ.กระบี่
 • 145.350 MHz วีอาร์ปกาสัย ประสานใจ สี่มุมเมือง อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่
 • 145.400 MHz E29 AR อ.เมือง จ.กระบี่
 • 144.925 MHz E29 AG เหนืองคลองกระบี่
 • 144.9625 MHz VR พเนจร อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

จ.สุราษฎร์ธานี HS8AS (สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี)

 • 145.6750 -600 สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS
 • 144.4000 MHz อาสาร่วมใจท่าชนะ
 • 144.9000 MHz มูลนิธิกุศลศรัทธา
 • 144.9000  MHz ชมรมวิทยุสื่อสารยามฉุกเฉินฯ
 • 145.4500 MHz ชมรมวีอาร์ รัชชประภา
 • 145.2250 MHz ชมรมวีอาร์.ตาปี.สุราษฎร์ธานี
 • 144.325 MHz ชมรมวีอาร์รักเมืองไทย
 • 145.300 MHz กลุ่มสายนทีสัมพันธ์
 • 144.150 MHz ส.สัมพันธ์บ้านนาเดิม
 • 144.675 MHz ท่าเรือสัมพันธ์
 • 145.3625 MHz วีอาร์บ้านนาเดิม
 • 144.700 MHz ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี VR-EGAT
 • 144.6375 Mhz กลุ่มดาวบ้านดอน

จ.ภูเก็ต HS8AT (สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดภูเก็ต)

 • 145.700 MHz สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดภูเก็ต HS8AT
 • 145.6625 (DUP – 600) MHz  สถานีทวนสัณญาณคู่ที่ 2 ของจ.ภูเก็ต
 • 144.550 MHz ป่าตองสัมพันธ์กรุ๊ป
 • 144.750 MHz พร้อมใจสัมพันธ์ภูเก็ต
 • 144.200 MHz ชมรมฯ VR.กะตะ-กะรน
 • 144.250 MHz VR ป่าตอง
 • 144.250 MHz อ่าวมะขาม มิสเตอร์กรุ๊ป
 • 144.975 MHz เด็กเลี้ยงแกะ
 • 144.650 MHz MHz วีอาร์ฟ้าภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)
 • 145.425 MHz วีอาร์บัดดี้แฮมภูเก็ต
 • 145.1250 MHz นักวิทยุสมัครเล่น VR หาดนางฟ้า (หาดกมลา)
 • 144.875 MHz AR สารสินสัมพันธ์. อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต

จ.สตูล HS9AL

 • 145.7000 สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดสตูล HS9AL
 • 144.4250 ชมรมฯ อำเภอละงู

จ.นราธิวาส HS9AN (สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส)

 • 145.6250 (DUP -600 ) สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จังหวัดนราธิวาส HS9AN
 • 145.7125 (DUP-) คอลเซ็นเตอร์นราธิวาส
 • 145.6625 (DUP-) (TT 151.4) ศูนย์สาธารณบรรเทาภัย E29 AN
 • 144.850 ชมรมฯ รือเสาะ – ศรีสาคร

จ.สงขลา HS9AS (สมาคมวิทยุสมัครเล่นสมิหลาสงขลา)

 • 145.400 กู้ภัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 • 145.6375 ศูนย์ประสานงานฯ สงขลา HS9AS
 • 145.300 สมาคมฯ สมิหลาสงขลา
 • 144.250 กลุ่มสทิงพระสัมพันธ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
 • 144.950 กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น เพื่อน 950 สงขลา
 • 144.9875 ชมรมวิทยุสมัครเล่นเกาะแต้ว จ.สงขลา
 • 144.450 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น วีอาร์คลองหวะ http://vrklongwa.blogspot.com/
 • 145.225 ชมรมวิทยุสมัครเล่น บ.เกาะหมี
 • 145.175 MHz ชมรมนักวิทยุสมัคเล่น family’54 หาดใหญ่ สงขลา
 • 144.575 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 144.9000 MHZ มูลนิธิระโนดร่วมใจ (vr กู้ภัยระโนด ) อ.ระโนด
 • 144.375MHz มิสเตอร์กรุ๊ฟคลองหอยโข่ง

จ.พัทลุง HS9AP (สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง)

 • 145.6250 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพัทลุง HS9AP
 • 144.450 กลุ่มมิตรเมืองลุง
 • 144.100 กลุ่ม 5 พลัง

(ห้ามคัดลอกหรือถ้าท่านใดคัดลอกไป ให้ลิงค์มาที่ https://www.hs3lzx.com/amateur-radio-and-repeater-frequency/ ด้วยนะครับ)

***สมาคม ชมรม หรือกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น ที่เปลี่ยนความที่ให้เข้ากับแบนด์แพลนใหม่ แจ้งผมด้วยนะครับ ในโพสต์นี้ก็ได้ จะได้อัพเดทความถี่ในเว็บ ขอบคุณมากครับ
เรียบเรียงโดย HS3LZX อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2566

95 thoughts on “ความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ

 • E22OIM

  -เพิ่มเติม สมุทรปราการครับ

  144.3250 กลุ่มพระสมุทรเจดีย์สัมพันธ์ QRU/73

  Reply
  • Adminn

   ขอบคุณครับ เดี๋ยวเพิ่มให้

   Reply
   • Chao Chao

    รีพิทเตอร์ราชบุรีไม่เห็นมีเลยครับ

    Reply
    • HS3LZX

     แจ้งข้อมูลมาได้นะครับ ขอบคุณครับ

     Reply
    • E27IDO

     **แก้ไชครับ จากเดิมช่อง 145.9875 กลุ่มพี่อิ่มบุญ น้องอิ่มท้องสัมพัน เปลี่ยนเป็น
     ช่อง 145.585Mhz. VR.พี่น้อง สัมพันธ์
     **ขอบคุณครับ

     Reply
     • admin

      ขอบพระคุณมากนะครับ ที่แจ้งข้อมูลเข้ามา แก้ไขแล้วครับ

   • ็HS1HRT

    ขอเพิ่มข่อมูล HS1AB
    144.6500 MHz. ชมรมนักวิทยุจิตอาสาเพื่อนพัฒนากรุงเทพมหานคร /สมาคมวิทยุสื่อสารเพื่อการพัฒนา ขอบคุณครับ

    Reply
    • จัดไป อย่างด่วนครับ ^^

     Reply
 • HAM.IN.TH

  ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ

  Reply
 • แจ้งเพิ่ม 144.8875 ชมรม 3เอส สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการครับ

  Reply
  • เพิ่มให้แล้วครับ ^^

   Reply
  • เรียบร้อยครับ

   Reply
 • ไก่ ลำลูกกา

  ชมรมสายรุ้งสัมพันธ์ลาดกระบัง 144.4875 และกลุ่มเพื่อนARสุวรรณภูมิ 144.2875 เพิ่มให้ด้วยครับ

  Reply
 • HS3NMY (สมพิศ เกี้ยวสันเทียะ)

  เพิ่มเติม…ภาคเหนือ จ.แพร่ 144.0750 MHz กลุ่ม ตะวันรอน HS3NMY รายงาน

  Reply
  • เพิ่มให้แล้วครับท่าน

   Reply
 • แก้ไขกลุ่มเพื่อนสะตอ จ.สมุทรปราการ 144.3375 MHz. ครับ แจ้งโดย e29 uht

  Reply
  • แก้ให้แล้วครับ

   Reply
 • กลุ่มเพื่อน500 /144.500 MHz จ.สมุทรปราการ

  Reply
  • เพิ่มให้แล้วครับ ^^

   Reply
 • ขอเพิ่มนะครับ
  ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 144.3500 MHz

  Reply
  • HS3LZX

   เพิ่มให้แล้วครับ

   Reply
 • HS5KLM

  รบกวนเพิ่มเติมเชียงใหม่
  กลุ่มแฮมนครพิงค์เชียงใหม่ 144.325 MHz.
  ขอบคุณครับ

  Reply
  • HS3LZX

   เพิ่มให้แล้วครับ

   Reply
 • เพิ่มเติมของบุรีรัมย์นะครับ
  ช่อง 144.150 MHz ศูนย์ประสานเหตุฉุกเฉินเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์
  ช่องด่วน 145.000 MHz

  Reply
  • เพิ่มเรียบร้อยครับ ขอบคุณมาก

   Reply
 • ขอบคุณมากนะครับผมจะได้ไม่ต้องแสกนหาที่ละมาก ๆกว่าจะหาเจอก็หมดวันแล้ว ขอบคุณครับ

  Reply
  • ขอบคุณเช่นกันครับที่มาใช้บริการ

   Reply
 • อยู่ฝั่งธนบุรี ใช้อันไหนครับ

  Reply
  • ผมก็บอกไม่ถูกครับว่าบริเวณบ้านของท่านรับตรงไหนได้บ้าง ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเราด้วยครับ ยังไงลองดูตารางความถี่ของกทมหรือจังหวัดใกล้เคียงดูครับผม

   Reply
 • katombinla

  145.650 Dup – 600 รีพีทเตอร์ hs8an เขารามโรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  145.0000 ชมรมเทพราชันย์ดำ นครฯ

  Reply
 • ขอเพิ่ม ความถี่ครับ

  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น กฟผ.โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 144.700 MHz. VR-EGAT

  Reply
 • 144.400 กลุ่มแฮมมิตรภาพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

  Reply
  • เพิ่มแล้วครับ ขอบคุณมากครับ

   Reply
 • เพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์ แก้ไขนะครับ ย้ายช่องเป็น 144.3375

  ล่าสุดที่ 10 เม.ย.57

  Reply
  • แก้ไขให้แล้วครับ ขอบคุณ HS3XWH สำหรับข้อมูลครับ

   Reply
 • ชั้นยอดเลยครับ นักพัฒนา ขอเพิ่มเติมด้วยนะครับ
  อยู่กับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น อุบลฯ HS3AU ขออนุญาตใช้ช่องความถี่นี้อยู่ครับ
  Fr.eq.: 144.925 กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น
  อินทรีพิทักษ์ กองบิน21. อุบลราชธานี
  ” ช่วยสังคม ร่วมสร้างสรรค์ ระวังภัย “

  Reply
  • เรียบร้อยครับ

   Reply
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นสื่อสารเฝ้าระวังภัยกาฬสินธุ์ 144.450 MHz (ชมรมน้องใหม่ครับ)

  Reply
 • 144.075 เชื่อมตะวัน
  144.100 144.125 กลุ่มถลาง
  144.150 กลุ่มคนภูเก็ต
  144.175 พร้อมใจสัมพันธ์
  144.200 กลุ่ม ช่อง9 
  144.200 วีอาร์กะตะ-กะรน
  144.225 144.250 กลุ่มป่าตอง
  144.275 144.300 อ่าวมะขาม
  144.325 อ่าวมะขาม
  144.350 15สัมพันธ์
  144.400 144.425 ภูเก็ตเรดิโอ
  144.450 กลุ่ม19 เร้าใจ
  144.500 ศาลาวีอาร์
  144.525 ช่องเช็คเน็ต
  144.550 ป่าตองสัมพันธ์
  144.575 เมืองพังงา
  144.625 รัษฏานุศร
  144.700 วท. ภูเก็ต
  144.725 นเรนทรสัมพันธ์
  144.775 144.7875 VR-VL
  144.800 กลุ่มถลางฟ้าใส 
  144.825 กะตะ 
  144.875 Ham&Hobby
  144.900 ศูนย์นเรทร.ไข่มุก .กุศลธรรม
  144.925 แมนจู กรุ๊ป
  144.975 กลุ่มเด็กเลี้ยงแกะ
  145.000 HS8AT
  145.125 กมลา
  145.150 GIKS
  145.175 นักวิทยุนาวีอันดามัน
  145.200 กลุ่มสามัคคี49 
  145.225 145.250 145.300 145.350 กลุ่ม 55สัมพันธ์ 
  145.500 echolink
  145.525 echolink
  145.550 echolink
  145.575 มิตรภาพ
  145.600 ป่าตอง
  145.700 สถานนีรีพีทเตอร์
  145.725 echolink
  145.775 echolink ป่าตอง

  Reply
  • Sura Kanchai

   อันนี้ของจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดใช่ไหมครับ เท่าที่ดูหลายๆ ความถี่ยังไม่ถูกแบนด์แพลนใหม่นะครับ

   Reply
 • ,เพิ่มเติมครับ 145.125 MHz ชมรมVRแต้วแร้วสัมพันธ์ อำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
  144.250MHz วีอาร์ลำทับช้างงาม อำเภอลำทับ จ.กระบี่
  145.350MHz วีอาร์ปกาสัย ประสานใจ สี่มุมเมือง อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่

  Reply
  • Sura Kanchai

   ขอบคุณครับ

   Reply
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เรือไฟสัมพันธ์ 144.700 Mhz อ.เมือง จ.นครพนม ครับ

  Reply
  • Sura Kanchai

   ขอบคุณครับ

   Reply
 • ศูนย์ประสานเหตุฉุกเฉินเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

  แจ้งแก้ไข

  ศูนย์ประสานเหตุฉุกเฉินเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์ – 144.3375 MHz ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็น 145.400 MHz ตามระเบียบ และแบนด์แพลนใหม่ เพื่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น และเป็นข่ายสาธารณภัยในการประสานงานด้านภัยพิบัติ

  ขอบพระคุณครับท่าน

  Reply
  • ศูนย์ประสานเหตุฉุกเฉินเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

   แจ้งแก้ไข

   ศูนย์ประสานเหตุฉุกเฉินเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์ – 144.3375 MHz ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็น 145.400 MHz ตามระเบียบ และแบนด์แพลนใหม่ เพื่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น และเป็นข่ายสาธารณภัยในการประสานงานด้านภัยพิบัติ และเพิ่มเติมความถี่ย่าน UHF ช่อง 47 = 245.575 MHz

   ขอบพระคุณครับท่าน
   จาก ศูนย์ประสานเหตุฉุกเฉินเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

   Reply
   • Sura Kanchai

    ขอบคุณครับ แก้ไขให้แล้ว

    Reply
 • ผมขออนุญาตคัดลอกความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ที่ท่านได้รวบรวมเอาไว้ ไม่ใช่เพื่อลงเว็บหรือเอาไปใช่เผยแพร่ต่อ แต่นำไปพริ้นเก็บไว้เพื่อใช้ส่วนตัวเวลาที่ต้องการติดต่อเพื่อนสมาชิกกลุ่มต่างๆในแต่ละจังหวัดเพื่อคุยสนทนา โดยไม่ต้องค้นหาในการใช้แต่ละครั้ง ถ้าอนุญาตผมก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย แต่ถ้าไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณ.

  Reply
  • ถ้าเพื่อพริ้นเก็บไว้เพื่อใช้ดูส่วนตัว ไม่เป็นไรครับ ทำได้ตามสบายเลยครับ แต่ถ้าเอาไปลงเว็บไม่ค่อยอยากให้ทำ ขอบคุณที่เห็นประโยชน์ของข้อมูลในเว็บผมนะครับ E21OHQ

   Reply
 • ขอบคุณครับ

  Reply
 • ขอแก้ไขของสมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานีคะ สแตนบายที่ 145.625 DUP-600

  Reply
  • ช่องตรง 144.825

   Reply
   • พิศณุโลกไม่เห็นมี

    Reply
    • HS3LZX

     ถ้ามีข้อมูลแจ้งมาได้นะครับ

     Reply
 • 144.9625 VRพเนจร อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

  Reply
 • 144.925 E29 AG เหนืองคลองกระบี่

  Reply
 • 145.400 E29 AR อ.เมือง จ.กระบี่

  Reply
 • ขอเปลี่ยนความถี่แต๋วแร้วกระบี่จาก 145.125 เป็น145.325

  Reply
 • hs3zng

  เพิ่มเติมจังหวัดบุรีรัมย์.(ล่าสุดต้อนรับปีใหม่ 2558)

  144.575 ศูนย์ควบคุมข่ายhs3ab

  144.6625 กลุ่มก้าวสัมพันธ์(บ้านกรวด)

  144.725 กลุ่มวีอาร์ลูกชาวนา(หนองหงส์)

  145.425 กลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

  145.6625dup-สถานีรีพีทเตอร์ (กลุ่มทับหลัง59)

  Reply
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปลี่ยนความถี่สแตนบายด์จาก 144.225 เป็น 144.575 ครับ

  Reply
 • E24 IFP

  เพิ่มเติม 144.200 (กลุ่มบูหลันสัมพันธ์) จ.ยะลา

  Reply
  • ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนชื่อกลุ่มและความถี่ภาคตะวันออกชลบุรีครับ
   **ชื่อเดิม ช่องเดิม 145.9875Mhz.
   กลุ่มพี่อิ่มบุญ & น้องอิ่มท้องสัมพันธ์
   ***เปลี่ยนใหม่ครับ
   -145.585Mhz. VR.พี่น้องสัมพันธ์
   รบกวนจัดให้หน่อยนะครับขอขอบพระคุณครับ

   Reply
 • Anirut Boonbanjong

  ผมรบกวนขอตารงช่องความถี่วิทยุสมัครเล่นแต่ละเขตได้ไหมครับขอบพระคุณครับ Hs4wln

  Reply
 • แก้ไขให้หน่อยครับ ช่อง 145.450 กรุงเทพ เป็น กลุ่ม บางซื่อ ครับ ไม่ใช่ดินแดงครับผม

  Reply
  • ขอบคุณครับ แก้ไขตามคำแนะนำแล้วครับ

   Reply
 • แจ้งอัพเดทครับ ช่อง145.450ปทุมธานี จาก59สัมพันธ์ เปลียนเป็น ARพลัดถิ่นปทุมธานีแล้วครับ

  Reply
  • ขอบคุณครับ แก้ไขตามคำแนะนำแล้วครับ

   Reply
 • เพิ่มเติม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
  AR 145.300 MHz E27AB (ชมรมตำแร็ยเสร็นสัมพันธ์)
  CB 245.375 MHz (ช่อง 31)

  Reply
 • อยากทราบความถี่ของสถานีทวนสัญญาณ ทั้ง 8 ช่องที่ใช้ในปัจจุบัน เช่นช่องที่ 8 ตวามถี่ 145.7125 ของสถานีควบคุมข่ายฉะเชิงเทรา ผมติดต่อไม่ได้เลยครับ

  Reply
 • ความถี่ 144.9375 Mhz.
  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นปาดังกรุ๊ป
  (PADANG GROUP)

  Reply
 • ขออนุญาตครับ..ความถี่145.9875 Mhz.
  กลุ่มพี่อิ่มบุญ&น้องอิ่มท้อง ชลบุรี.
  E27IDO รายงานครับสมาชิกท่านใดผ่านมาเมืองชลฯ
  สามารถเรียกขานได้ครับ.

  Reply
 • ขออนุญาตสอบถามความถี่145.9875Mhz.E27IDOกลุ่มพี่อิ่มบุญ&น้องอิ่มท้อง..ที่แจ้งให้ทราบสามารถลงเพิ่มในหมวดชลบุรีได้มั้ยครับ.ขอบคุณครับ.

  Reply
 • ขออนุญาตสอบถามความถี่145.9875Mhz.E27IDOกลุ่มพี่อิ่มบุญ&น้องอิ่มท้อง..ที่แจ้งสามารถลงเพิ่มในหมวดชลบุรีได้มั้ยครับ.ขอบคุณครับ.

  Reply
  • เพิ่มให้เรียบร้อยครับ

   Reply
 • ชมรมวิทยุสมัครเล่นพระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรใช้145.225MHzครับ

  Reply
  • ขอบคุณครับ แก้ไขเรียบร้อย

   Reply
 • ขอเพิ่มกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นชุมพรเหนือด้วยครับ145.150MHz

  Reply
  • เพิ่มให้เรียบร้อยครับ

   Reply
 • ผมจาก สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ 144.400

  Reply
 • ขอแก้ไขชื่อกลุ่มและเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับเป็น
  145.9875 กลุ่มพี่อิ่มบุญ&น้องอิ่มท้อง สัมพันธ์
  ขอบคุณครับ

  Reply
 • ขอเพิ่มกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ กลุ่มดาวบ้านดอน ความถี่ 144.6375 Mhz

  Reply
 • 144.8125 Mhz.
  กลุ่ม 729 พุทธมณฑล นครปฐม

  Reply
 • อยาก Print ไว้ดูตอนเดินทางต้องทำยังไงครับ เป็นเวปดูตอนเดินทางบางครั้งสัญญาณเน็ตไม่ดีครับ

  Reply
  • E27IDO

   ขออนุญาตแจ้งเปลี่ยนความถี่ และ ชื่อ กลุ่ม ภาคตะวันออก ชลบุรีครับ
   *ช่องเดิม ชื่อ กลุ่มเดิม 145.9875Mhz กลุ่มพี่อิ่มบุญ & น้องอิ่มทอง สัมพันธ์
   **แก้ไขเปลี่ยนช่องความถี่ใหม่ ชื่อกลุ่มใหม่ครับ เป็น
   *** ช่องความถี่ 145.585Mhz.
   *** VR พี่น้องสัมพันธ์
   ขอบคุณครับ…

   Reply
 • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

  แจ้งการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ จว.บุรีรัมย์
  เดิม : 145.400 และ 245.575 ศูนย์ประสานเหตุฉุกเฉินเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์ และ
  145.425 กลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

  เปลี่ยนแปลงและรวมกัน เป็น
  ใหม่ : 145.425 และ 245.575 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มเพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์

  Reply
 • พีระสิทธิ์

  แจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่ กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อนสะตอ จ.สมุทรปราการ จากเดิม 144.3375 แจ้งเปลี่ยนเป็น 145.3625 MHz ครับ จาก E29UHT

  Reply
 • แจ้งเปลี่ยนความถี่ครับ
  เดิมทีจากกลุ่มแฮมมิตรภาพ อ.ทุ่งสง
  Ch144.400MHz.

  *เปลี่ยนเป็น
  ชมรมแฮมมิตรภาพ ทุ่งสง เครือข่าย ปภ.นศ.จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Ch 144.675MHz.

  Reply
 • นฤพนธ์ คชสีห์ (E22DGZ)

  สวัสดีครับ E20AV Club Station ขออนุญาตแจ้งช่องความถี่ที่ใช้งานครับ ใช้ช่องความถี่ 146.425 MHz บริหารและดำเนินงานโดยสมาคมศูนย์ วี.อาร์.จราจร (นักวิทยุสมัครเล่น) ขอบคุณครับ

  Reply
  • admin

   เพิ่มแล้วครับ ขอบคุณครับ

   Reply
 • เกียรติศักดิ์

  สระยุรี

  Reply
 • E27ido

  เพิ่มเติมครับ 145:5850mhz.vr พี่น้อง สัมะนธ์ชลบุรี

  Reply
 • E27ido

  เพิ่มเติม..เติมคำลงท้ายครับ
  145:5850mhz. Vr_พี่น้องสัมพันธ์เมืองชลบุรี

  Reply
  • ได้ครับ

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *