ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563

ตารางสอบ, อบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563 มาแล้วครับ ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี 63 กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2563 เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบวิทยุสมัครเล่น 2563 สามารถดูตาราง กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่นปี 2563 ด้านล่างนี้ได้ครับ ตาราง อบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

Read more