ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563

มาแล้วครับ ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี 63 กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2563 เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบวิทยุสมัครเล่น 2563 สามารถดูตาราง กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่นปี 2563 ด้านล่างนี้ได้ครับ ตารางอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น วันที่ สมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์ 18

Read more