เรื่องที่แนะนำ

เรื่องทั่วไปเรื่องที่แนะนำ

แจกไฟล์ Excel บันทึกรายรับรายจ่าย 2564

แจกไฟล์ Excel บันทึกรายรับรายจ่าย 2564 โดยไฟล์ excel รายรับรายจ่าย 2564 นี้จัดทำโดย ศคง. หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ความพิเศษของไฟล์นี้คือถ้าเปลี่ยนปีใหม่เราไม่จำเป็นต้องโหลดใหม่สามารถใช้ไฟล์ บันทึกรายรับรายจ่าย excel ง่ายๆ เดิมนี้ได้เพียงแค่เปลี่ยนเลข พ.ศ. ในหน้าแรก ระบบจะอัพเดทปฐิทินให้ตรงเอง

Read More