กิจกรรมนักวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปีนั้นเป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยเฉพาะกับพวกเรามันคือ วันสื่อสารแห่งชาติ มีประวัติและความสำคัญ เป็นมาอย่างไรเรามาทำความรู้จักกันครับ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์ และ กรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการด้านการสื่อสารของประเทศไทยเรา  และต่อมาได้รวมกรมทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันเป็น กรมไปรษณีย์โทรเลข คนเก่าๆ คงจะคุ้นหูกันบ้าง ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ต่อมากิจการด้านการสื่อสารของประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา และยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลขเมื่อปี 2526 คณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารจึงได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 4 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสื่อสารแห่งชาติ” นั่นเอง

net-2014

และปีนี้ทาง กสทช.ได้จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติด้วย ในชื่องานนิทรรศการวันสื่อสารไทย (NBTC EXPO THAILAND) “NET 2014” ภายใต้แนวคิด “การสื่อสารไทย ก้าวไกลสู่อนาคต” มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทีวีดิจิตอล โดยสำนักงาน กสทช.ได้ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมจัดงานระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงาน กสทช.ซอยพหลโยธิน 8 กรุงเทพมหานคร

ในงาน NET 2014 จะมีการเปิดตัว ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “สัญญาณจากฟ้า VR009” เป็นครั้งแรกด้วย ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระ­เกียรติ และส่วนจัดแสดงอุปกรณ์สื่อสารส่วนพระองค์ ให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระบารมีด้วย

เรียบเรียงโดย HS3LZX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *