ระวังไวรัส Ransomware ชื่อ Avaddon มาพร้อมไฟล์ Excel ผ่านทางอีเมล

เตือนเพื่อนสมาชิก คงจะจำไวรัสเรียกค่าไถ่ Ransomware กันได้นะครับ ที่เคยระบาดเมื่อปีก่อนๆ ตอนนี้ให้ระวังไวรัส Ransomware ชื่อ Avaddon มาพร้อมไฟล์ Excel ผ่านทางอีเมล ทวิสเตอร์ชื่อ Microsoft Security Intelligence ได้แจ้งเตือนผู้ใช้ให้ระวังไวรัส Ransomware ชื่อ Avaddon

Read more