คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ไอที

ระวังไวรัส Ransomware ชื่อ Avaddon มาพร้อมไฟล์ Excel ผ่านทางอีเมล

เตือนเพื่อนสมาชิก คงจะจำไวรัสเรียกค่าไถ่ Ransomware กันได้นะครับ ที่เคยระบาดเมื่อปีก่อนๆ ตอนนี้ให้ระวังไวรัส Ransomware ชื่อ Avaddon มาพร้อมไฟล์ Excel ผ่านทางอีเมล ทวิสเตอร์ชื่อ Microsoft Security Intelligence ได้แจ้งเตือนผู้ใช้ให้ระวังไวรัส Ransomware ชื่อ Avaddon

Read More