ตารางสอบ 2561

การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2561

อบรมและสอบ

4 สิงหาคม 2561 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS)

  • โทร 0 4297 2090,  08 1974 5857

 3 พฤศจิกายน 2561 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน (HS5AN)

  • โทร 09 8820 6017, 08 6117 9313
17 พฤศจิกายน 2561 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)
  • โทร 06 2516 2566

——————————————————-

สอบอย่างเดียวไม่มีอบรม

18 สิงหาคม 2561 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นชัยนาท (HS1AI)

  • โทร 08 1972 8871

1 กันยายน 2561 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

  • โทร 0 7750 1199, 08 1880 0104

15 กันยายน 2561 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียน สมุทรสาคร (HS7AT)

  • โทร 0 3441 1268, 08 6174 9616

29 กันยายน 2561 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี (HS8AS)

  • โทร 08 1537 5111, 08 7810 9109

6 ตุลาคม 2561 สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)

  • 0 3854 1145, 0 3854 1422, 08 1935 7469

7 ตุลาคม 2561 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด สมุทรปราการ (HS1AM)

  • โทร 0 2389 5550

20 ตุลาคม 2561 สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

  • โทร 0 2408 7985, 09 8832 2522