วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เรื่องทั่วไป

ชมดาวพฤหัสบดีโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ชวนเพื่อนๆ ชมดาวพฤหัสบดีโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (Jupiter Opposition) และมีโลกเราคั่นกลางไว้ เรียงกันในแนวเส้นตรง จะส่งผลให้ตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี มีระยะทางห่างจากโลกประมาณ 619 ล้านกิโลเมตร เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า จะสามารถมองเห็นดาวพฤหัสบดีปรากฏ ณ บริเวณเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สุกสว่างสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน

Read More