ไอที

อินเตอร์เน็ตไอที

ไทยประมูลความถี่ 5G พร้อมเปิดให้บริการเป็นชาติแรกในอาเซียน

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2563 กสทช. ได้เปิดประมูลคลื่นความถี่ที่จะนำไปพัฒนาให้บริการ 5G ในประเทศไทย ซึ่งกสทช. บอกว่าจะได้เงินเข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยคลื่นความถี่ ได้แก่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz

Read More