วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

วันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปีนั้นเป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยเฉพาะกับพวกเรามันคือ วันสื่อสารแห่งชาติ มีประวัติและความสำคัญ เป็นมาอย่างไรเรามาทำความรู้จักกันครับ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์ และ กรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการด้านการสื่อสารของประเทศไทยเรา  และต่อมาได้รวมกรมทั้งสองแห่งเข้าด้วยกันเป็น กรมไปรษณีย์โทรเลข คนเก่าๆ คงจะคุ้นหูกันบ้าง

Read more