วิทยุสมัครเล่น

ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ช่วงนี้มีเพื่อนสมาชิกถามมาหลายคนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ว่ามีคุณสมบัติยังไง สมัครได้ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมเลยถือโอกาสนี้เรียบเรียงลงในบทความนี้เผื่อจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นครับ โดยจะขออ้างอิงกับภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีเป็นอย่างไร?

บทความการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีนี้ผมบังเอิญได้เจอเพื่อนสมาชิกแชร์ไว้บนเฟสบุคซึ่งก็ไม่อาจทราบได้ว่าต้นฉบับจริงๆ มาจากไหนกันแน่ แต่ในรูปที่แชร์ได้ให้เครดิตไว้คือท่าน HS1ASC ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมจึงขอนำมาแชร์ต่อใน hs3lzx.com

สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร Log book คืออะไร ดาวน์โหลด Logbook

สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร Log book คืออะไร ดาวน์โหลด Logbook –

ไอที

แอปสายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉิน สำหรับแอนดรอยด์

แอปสายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉิน สำหรับแอนดรอยด์ เป็นแอพที่ผมคิดได้ก็ทำเลยเสร็จภายในหนึ่งวัน เขียนโค้ดเองทั้งหมด ทุกคนควรจะมีติดมือถือไว้ ซึ่งคุณกำหนดไม่ได้หรอกว่าคุณจะได้ใช้งานมันตอนไหน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นรับรองได้ว่าคุณคุมสติไม่อยู่แน่ๆ ถ้าเพื่อนสมาชิกติดตั้งแอพตัวนี้ไว้ในเครื่องแล้ว เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นท่านสามารถเปิดมันขึ้นมาเพื่อโทรด่วน

เทคโนโลยี ไม่อาจแทนที่ ความรัก โฆษณาดีๆ จากดีแทค

เทคโนโลยี ไม่อาจแทนที่ ความรัก โฆษณาดีๆ จากดีแทค – ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว อึมครึม ปนเหงานิดๆ เนื่องจากเมียไปทำงานและลูกไปเรียน และสิ่งที่ทำประจำคือเปิดเฟสบุคขึ้นมาอยู่ๆ

Latest

ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ช่วงนี้มีเพื่อนสมาชิกถามมาหลายคนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ว่ามีคุณสมบัติยังไง สมัครได้ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมเลยถือโอกาสนี้เรียบเรียงลงในบทความนี้เผื่อจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นครับ โดยจะขออ้างอิงกับภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ในหัวข้อ วิธีการสอบและวิธีการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น โดยเท่าที่ดูในประกาศฯ ฉบับใหม่นี้ เขาจะระบุมาให้สองแนวทางคือ 1.สอบอย่างเดียวไม่มีการอบรม กับ 2.อบรมและสอบ อันนี้คิดว่าคงแล้วแต่ผู้จัดสอบว่าจะเลือกแบบไหน แต่ทราบมาว่าในช่วงนี้ (กรกฎาคม 2557) ยังคงยึดตามแบบเดิมคือ อบรมและสอบและมีคะแนนอบรมมาช่วยด้วยเพราะพี่เขาแจ้งว่ายังทำหลักสูตรใหม่ไม่ทันเลยใช้แบบเดิมก่อน เอาเป็นว่าเรารับทราบแบบใหม่เผื่อไว้นะครับโดยหลักการมาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นก็ยังคงคล้ายๆ เดิม ขั้นตอนที่ 1. สมัครเข้าสอบหรือการอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สถานที่สมัครและสอบ หรืออบรมและสอบ

พนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีเป็นอย่างไร?

บทความการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีนี้ผมบังเอิญได้เจอเพื่อนสมาชิกแชร์ไว้บนเฟสบุคซึ่งก็ไม่อาจทราบได้ว่าต้นฉบับจริงๆ มาจากไหนกันแน่ แต่ในรูปที่แชร์ได้ให้เครดิตไว้คือท่าน HS1ASC ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านผมจึงขอนำมาแชร์ต่อใน hs3lzx.com แห่งนี้ด้วยครับ โดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดีควรจมีพฤฤติกรรมอันพึงประสงค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยุสมัครเล่น ในระดับสากล ซึ่งรวบรวมโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นชาวอเมริกันชื่อ นายพอล เอ็ม. ซีกัล (Paul M. Segal) สัญญาณเรียกขาน W9EEA มีใจความดังนี้ พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องคำนึงถึงผู้อื่น ไม่ตั้งใจใช้ความถี่ไปลดทอนความพึงพอใจของสถานีอื่น พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นผู้ที่มีความจริงใจ ให้การส่งเสริมและและช่วยเพื่อนพนักงานวิทยุสมัครเล่น ชมรม และสมาคมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้แทนของพนักงานวิทยุสมัครเล่นทั้งปวง พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้รักความก้าวหน้า ติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ และพยายามปรับปรุงสถานีวิทยุให้ทันสมัยตลอดเวลา