Guest postอื่นๆ

Cover Letter จำเป็นต่อการสมัครงานแค่ไหนกันเชียว

Cover Letter จำเป็นต่อการสมัครงานแค่ไหนกันเชียว

สำหรับการสมัครงานในหลาย ๆ แห่ง นอกจาก Resume หรือ CV เพื่อแนะนำตัวเองแล้ว Cover Letter ก็เป็นอีกสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ทั้งนี้ยังอาจมีหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า Cover Letter คืออะไร แล้วจำเป็นต่อการสมัครงานมากน้อยแค่ไหน ลองมาหาคำตอบเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมจัดทำออกมาเหมาะสม บริษัทไหนเห็นต่างก็อยากรับเข้าทำงาน

ตอบข้อสงสัย Cover Letter คืออะไร 

Cover Letter คือ จดหมายอธิบายที่ถูกแนบไปพร้อมกับ Resume หรือ CV สำหรับนำไปใช้สมัครงาน เนื้อหาในจดหมายมักอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกสมัครงานพร้อมแนะนำข้อมูลของตนเองพอสังเขปเพื่อให้ HR เกิดความสนใจและอยากเชิญบุคคลผู้นั้นเข้ามาสัมภาษณ์หรือทดสอบงานเพื่อประเมินและตัดสินใจรับเข้าทำงานอีกครั้ง

Cover Letter จำเป็นต่อการสมัครงานหรือไม่ มีประโยชน์อย่างไร 

หากคุณใช้วิธีสมัครงานในรูปแบบของการส่งอีเมล หรือ การส่งจดหมายสมัครไปยังฝ่าย HR การมี Cover Letter ถือว่าจำเป็นมาก ๆ (แม้บริษัทอาจไม่ได้ร้องขอก็ตาม) เหตุผลสำคัญคือ เมื่อ HR เปิดอ่านพร้อมกับ Resume แล้ว เสมือนพวกเขาได้ทำความรู้จักกับผู้สมัครในระดับหนึ่ง และยังสามารถอธิบายข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถระบุเอาไว้บน Resume ได้ เช่น การรู้ข่าวสมัครงาน คำอธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์เฉพาะด้านที่ต้องใช้เนื้อหาเยอะ เหตุผลที่อยากทำงาน (ระบุได้ยาวกว่าบน Resume) หรือแม้แต่สำนวนเชิญชวนเพื่อให้ HR สนใจอยากสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณ

ดังนั้นเมื่อสรุปถึงประโยชน์ของ Cover Letter ก็ชัดเจนในตัวเองว่าเป็นสิ่งที่อธิบายตัวตนของผู้สมัครในระดับหนึ่งให้กับ HR ได้รู้จักแม้ยังไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน เสมือนการขายตนเองเพื่อสร้างความน่าสนใจให้เหนือกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ เมื่อมีโอกาสสัมภาษณ์งานนั่นหมายถึงการรับเข้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องไกล หรืออย่างน้อยก็เป็นอีกก้าวที่ได้ใกล้เคียงกับการทำงานในองค์กรที่ตนเองคาดหวัง

แนวทางเบื้องต้นในการเขียน Cover Letter 

เพื่อสร้างโอกาสในการสอบสัมภาษณ์และได้ทำงานในองค์กรที่คาดหวัง จึงอยากแนะนำแนวทางเบื้องต้นสำหรับเขียน Cover Letter ให้น่าประทับใจ HR อ่านแล้วอยากเรียนคุณเข้าไปพูดคุยทันที

  • แนะนำตัวเองอีกรอบพร้อมระบุตำแหน่งงานที่สมัคร และแหล่งที่มาของการรับสมัครงาน
  • อธิบายเหตุผลที่บ่งบอกว่างานในตำแหน่งที่ระบุเหมาะสมกับตนเอง
  • อธิบายเหตุผลที่บ่งบอกว่าอยากทำงานกับองค์กรแห่งนี้ อาจมีการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพิ่มเติม เช่น เปิดมานาน เป็นบริษัทชั้นนำมีลูกค้าชื่อดัง เป็นต้น
  • แสดงความขอบคุณล่วงหน้าไม่ว่าจะได้การตอบรับอย่างไร

นี่คือข้อมูลน่าสนใจของ Cover Letter ที่หลายคนสามารถนำไปเป็นตัวอย่างและสร้างความน่าสนใจเพื่อโอกาสในการเข้าทำงานตามตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้กับบริษัทชั้นนำLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *