วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง เลื่อนการจัดสอบเนื่องจากโควิด 19

วิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง เลื่อนการจัดสอบเนื่องจากโควิด 19 เนื่องจากทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) ได้ยื่นหนังสือไปยัง กสทช. เพื่อขอจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูงนั้น ทางกสทช ได้ตอบกลับว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทาง สำนักงาน กสทช. จึงเลื่อนการจัดสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ดังนั้นทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) จึงแนะนำให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง ฝึกรับรหัสมอร์ส และอ่านหนังสือข้อสอบกลาง เพื่อเตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ พอถึงวันสอบจะได้มีความพร้อม โดยกำหนดการจัดสอบถ้ากสทช. อนุมัติ ก็จะมีประกาศต่อไป

เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งองผลกระทบจากโควิด 19 เช่นกันครับ ผมเองคิดว่าสำหรับการจัดสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเองก็คงเหมือนกันแต่ยังไม่มีประกาศเลื่อนอย่างเป็นทางการ ถ้ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรผมจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

ที่มา RAST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *