สมาคมวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

รายชื่อที่อยู่สมาคมที่กสทช. รับรอง สำหรับสมัครเป็นสมาชิก

ต่อเนื่องจากหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ตอนนี้เพื่อนสมาชิกทุกท่านคงจะทราบกันแล้วว่าคนที่จะทำบัตรใหม่หรือต่อายุบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นหลังวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 นั้น จะต้องเป็นสมาชิกองค์กรวิทยุสมัครเล่นหรือสมาคม ที่ กสทช. รับรอง และต้องแนบหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมหรือบัตรสมาชิกเพื่อยื่นคำขอฯ และตอนนี้ก็ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ฉบับที่ 3 ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรอง ได้แก่ รับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด มีดังนี้ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร

Read More