ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2564

ตารางสอบ, อบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2564 ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี 64 กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2564 อันเนื่องมากจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้หลายสนามสอบต้องเลื่อน เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบวิทยุสมัครเล่น 2564 สามารถดูตาราง กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่นปี 2564 ด้านล่างนี้ได้ครับ ตาราง

Read more