Author: admin

อบรมและสอบ

รับสมัครอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม 22 ธันวาคม 2555

รับสมัครอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคาม 22 ธันวาคม 2555 – โอกาสของท่านมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่อยากเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่น โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมหาสารคามได้ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 23 / 2555 รุ่นที่ 1 จำนวน 500 คน วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม

Read More