ชมฝนดาวตกเจมินิดส์ คืนวันที่ 14 ธ.ค. ถึงรุ่งเช้า 15 ธ.ค. นี้ ดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย

ชมฝนดาวตก “เจมินิดส์”ดูได้ด้วยตาเปล่าทั่วไทย คืนวันที่ 14 ธ.ค. ถึงรุ่งเช้า 15 ธ.ค. นี้ คาดกันว่าจะตกสูงสุดเฉลี่ย 120 ดวงต่อชั่วโมง ฝนดาวตกเจมินิดส์ (Geminids Meteor Shower) หรือ “ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4

Read more