วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นเรื่องที่แนะนำเรื่องเด่น

ความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศ

รวบรวมความถี่วิทยุสมัครเล่นและรีพีทเตอร์ทั่วประเทศไทย มาให้เพื่อนสมาชิกได้เอาไปใช้งานเวลาไปอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จะได้ไม่ต้องสแกนหาให้เสียเวลาครับ เลือกตามภาคได้เลยครับ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร HS1AB 145.6750 สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกรุงเทพมหานคร HS1AB 144.9000 แจ้งเหตุ HS1AB 144.4125 กลุ่ม มดตานอย 144.6000

Read More