วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

US ham Exam สอบแฮมอเมริกาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

US ham Exam ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสอบแฮมอเมริกาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – เนื่องจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Thai VE Team/ARRL ได้จัดสอบเพื่อรับใบประกาศณียบัตร นักวิทยุสมัครเล่นสหรัฐอเมริกา รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ตุลาคม 2555 23:59 น. และสอบวันที่ 20

Read More