วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ผลสอบวิทยุสมัครเล่น 2560 (ขั้นต้น) ประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2560 ผลสอบวิทยุสมัครเล่น 2560 ประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2560 ว่าที่แฮมใหม่ทุกท่านสามารถติดตามผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่ท่านได้ไปสอบมาได้ที่นี่ เลือกดูตามจังหวัด และวันที่ในตารางด้านล่างครับ ครั้งที่ จังหวัด วันที่ประกาศผลการอบรมและสอบ 1/2560 สมุทรสงคราม 28

Read More