ไอที

ไอที

task manager has been disabled by your administrator คือ

ปกติเราแล้วสามารถกำจัดงานหรือโปรแกรมที่กำลังเปิดอยู่ได้โดยใช้ Task Manager เพื่อนสมาชิกอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าอยู่ดีๆ Task Manager ก็ไม่สามารถทำงานได้ โดยเมื่อเราเรียก Task Manager ขึ้นมา กลับมีข้อความปรากฏว่า “Task Manager has been disabled by your administrator”

Read More