วิทยุสื่อสาร

การใช้งานวิทยุสื่อสารวิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

คู่มือ YAESU FM 9012 ภาษาไทย

คู่มือ YAESU FM 9012 ภาษาไทย : สำหรับวิทยุสื่อสารรุ่น 9012 ที่ใช้รับส่งย่านความถี่ 144-146 MHz ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมก็ใช้งานเองจริงๆ เป็นเครื่องที่ปกติจะเอาไว้ประจำบ้าน สำหรับรุ่นนี้การใช้งานเบื้องต้นแค่กดคีย์แล้วพูดอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ แต่เพื่อให้ใช้งานได้คุ้มค่าควรจะศึกษาคู่มือ วันนี้ผมได้นำคู่มือ YAESU FM 9012 ภาษาไทยมาลงไว้เพื่อตัวเองและเพื่อนสมาชิกจะดาวน์โหลดไปอ่านประกอบการใช้งานกัน

Read More