เรื่องทั่วไป

เราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ ภายใต้มาตรการ “เที่ยวปันสุข” ลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคม

“เราเที่ยวด้วยกัน” “กำลังใจ” ภายใต้มาตรการ “เที่ยวปันสุข” ลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จำนวนจำกัด

เที่ยวปันสุข คือ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1. เราเที่ยวด้วยกัน

ใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาท ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยมีสิทธิประโยชน์ดังนี้

  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ให้ 40% ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ลงทะเบียนให้ทันจะมีจำกัดจำนวนสิทธิที่พักทั้งหมด 5,000,000 สิทธิเท่านั้น
  • สนับสนุน E-Voucher คืนละ 600 บาท สำหรับใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่าย 40%
  • สนับสนุน “ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วน” ในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) ในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง จ่ายเข้าเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาท์ สามารถนําไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีการกําหนดระยะเวลา จำกัดจำนวนสิทธิตั๋วเครื่องบิน 2,000,000 สิทธิเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน”

  1. ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะได้รับ SMS ยืนยันตอบกลับ ไม่เกิน 3 วัน
  2. ติดตั้งแอพ เป๋าตัง ถ้ามีแล้วก็ใช้ต่อได้เลย
  3. ทำการจองโรงแรมไม่เกิน 5 ห้องต่อคืนต่อคน โดยสามารถจองผ่านโรงแรมโดยตรง หรือผ่าน OTAs (Online Travel Agents) เช่น Agoda, Traveloka ก็ได้
  4. จ่ายเงินผ่านเป๋าตัง 60% ของค่าห้อง (ไม่สามารถยกเลิกได้) เลือกจ่ายได้หลายวิธี อาทิ การโอนเงิน, เครดิตการ์ด
  5. เช็กอิน จะได้รับ E Voucher 600 บาทต่อคืน เวลา 17.00 น. ของทุกวันที่เราเช็กอิน ซึ่งจะได้รับสูงสุด 5 คืน
  6. เช็กเอาท์ E Voucher จะหมดอายุในเวลา 24.00 น. ของวันที่เช็กเอาต์
  7. จะได้รับเงินคืนค่าเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 1,000 บาท ผ่านเป๋าตัง โดยกรอก Booking Number ใน เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้รับสิทธิ์ 2 คนต่อห้อง กำหนดโอนเงินทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30

2. กําลังใจ

ใช้งบประมาณ 2,400 ล้านบาท สำหรับขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมไปถึง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)

โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับแพ็กเกจกำลังใจ จะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สำหรับ อสม. อสส. และ รพ.สต. สามารถเข้าไปลงทะเบียนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *