การขอใบอนุญาตวิทยุสื่อสาร

การใช้งานวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร

วิทยุ CB คืออะไร การใช้เครื่องวิทยุ CB ให้ถูกกฎหมาย

วิทยุ CB คืออะไร การใช้เครื่องวิทยุ CB (CITIZEN BAND) ให้ถูกกฎหมาย วิทยุ CB คืออะไร ใช้งานอย่างไร วิทยุ CB (CITIZEN BAND) คือวิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ แต่ก็มีรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายที่เราควรรู้ ดังนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

Read More