ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562 ล่าสุด

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562 ประกาศผลการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562 ล่าสุด     ครั้งที่ จังหวัด วันที่ประกาศ 1/2562 ลำปาง 12 ม.ค. 62 2/2562 เชียงใหม่

Read more