ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2564 ล่าสุด

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2564 ประกาศผลการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2564 ล่าสุด วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ   ประกาศผลสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2564 ล่าสุด วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ

Read more