ผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2565 ล่าสุด

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2565 ประกาศผลการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2565 ล่าสุด วันที่สอบ จังหวัด ผลสอบ 15 มี.ค. 2565 กรุงเทพมหานคร Download 25 มี.ค. 2565 นราธิวาส

Read more