ข้อสอบวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบเรื่องเด่น

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

ผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561 ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561 ล่าสุดผลสอบวิทยุสมัครเล่นนครพนม     ครั้งที่ จังหวัด วันที่ประกาศ 1/2561 กาฬสินธุ์ 20 ม.ค. 61 2/2561 อุทัยธานี 27

Read More