วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบเรื่องเด่น

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

ผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561 ล่าสุดผลสอบวิทยุสมัครเล่นนครพนม

 

 

ครั้งที่จังหวัดวันที่ประกาศ
1/2561กาฬสินธุ์20 ม.ค. 61
2/2561อุทัยธานี27 ม.ค. 61
3/2561ชุมพร10 ก.พ. 61
4/2561บึงกาฬ24 ก.พ. 61
5/2561สุราษฎร์ธานี3 มี.ค. 61
6/2561ศรีสะเกษ17 มี.ค. 61
7/2561กรุงเทพฯ31 มี.ค. 61
8/2561ยะลา28 เม.ย. 61
9/2561หนองคาย12 พ.ค. 61
10/2561ฉะเชิงเทรา26 พ.ค. 61
11/2561นครศรีธรรมราช9 มิ.ย. 61
12/2561นครพนม23 มิ.ย. 61
13/2561นราธิวาส7 ก.ค. 61
14/2561สมุทรปราการ15 ก.ค. 61
15/2561newสกลนคร4 ส.ค. 61

ประกาศผลการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

ประกาศผลการสอบ ปี 2561

ครั้งที่จังหวัด
วันที่ประกาศ
1/2561ชัยนาท18 ส.ค. 61
2/2561ชุมพร1 ก.ย. 61
3/2561สมุทรสาคร15 ก.ย. 61
4/2561สุราษฎร์ธานี29 ก.ย. 61
5/2561ฉะเชิงเทรา6 ต.ค. 61
6/2561สมุทรปราการ7 ต.ค. 61
7/2561กรุงเทพมหานคร20 ต.ค. 61

เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *