ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

ผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561 ล่าสุดผลสอบวิทยุสมัครเล่นนครพนม

 

 

ครั้งที่ จังหวัด วันที่ประกาศ
1/2561 กาฬสินธุ์ 20 ม.ค. 61
2/2561 อุทัยธานี 27 ม.ค. 61
3/2561 ชุมพร 10 ก.พ. 61
4/2561 บึงกาฬ 24 ก.พ. 61
5/2561 สุราษฎร์ธานี 3 มี.ค. 61
6/2561 ศรีสะเกษ 17 มี.ค. 61
7/2561 กรุงเทพฯ 31 มี.ค. 61
8/2561 ยะลา 28 เม.ย. 61
9/2561 หนองคาย 12 พ.ค. 61
10/2561 ฉะเชิงเทรา 26 พ.ค. 61
11/2561 นครศรีธรรมราช 9 มิ.ย. 61
12/2561 นครพนม 23 มิ.ย. 61
13/2561 นราธิวาส 7 ก.ค. 61
14/2561 สมุทรปราการ 15 ก.ค. 61
15/2561new สกลนคร 4 ส.ค. 61

ประกาศผลการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2561

ประกาศผลการสอบ ปี 2561

ครั้งที่ จังหวัด
วันที่ประกาศ
1/2561 ชัยนาท 18 ส.ค. 61
2/2561 ชุมพร 1 ก.ย. 61
3/2561 สมุทรสาคร 15 ก.ย. 61
4/2561 สุราษฎร์ธานี 29 ก.ย. 61
5/2561 ฉะเชิงเทรา 6 ต.ค. 61
6/2561 สมุทรปราการ 7 ต.ค. 61
7/2561 กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 61

เพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *