วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2561

กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2561

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2561 ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นสมัครเล่นขั้นต้นปี 2561 มาแล้วๆ ท่นใดสนใจสมัครจังหวัดไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ดังที่อยู่และเบอร์โทรในตารางได้เลยครับ

1. ตารางอบรมและสอบ

ตารางอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

 

 

วันที่ สมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์ 

20 มกราคม 2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ (HS4AG)

83/1 ถ.หน้าเรือนจํา ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

08 4517 1440

08 8562 6958

27 มกราคม 2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุทัยธานี (HS6AU)

120/29 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

08 1740 7576

10 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

268/7 ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

0 7750 1199

08 1880 0104

24 กุมภาพันธ์

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ (HS4AC)

172 หมู่ 2 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ

08 4779 9700

3 มีนาคม

2561

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี (HS8AS)

63/1 ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

08 1537 5111

08 7810 9109

17 มีนาคม

2561

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ (HS3AK)

1217 ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

04562 0805

08 7441 3888

08 9425 8383

31 มีนาคม

2561

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

51 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

0 2408 7985

09 8832 2522

28 เมษายน

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา (HS9AY)

147/16 หมู่ 6 ซ.พลายแก้ว ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

08 8395 2431

12 พฤษภาคม

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นและศูนย์ควบคุม ข่ายจังหวัดหนองคาย (HS4AN)

911/1 หมู่ 15 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

0 4242 0999

08 9841 5050

26 พฤษภาคม

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)

68 ถ.บางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

0 3854 1145

0 3854 1422

08 1935 7469

9 มิถุนายน

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)

1810/32 ถ.ราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

0 7531 2155

08 1956 2053

23 มิถุนายน

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครพนม (HS4AP)

109/47 ซ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

06 1954 9281

7 กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส (HS9AN)

78/18 หมู่ 6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

08 0035 3445

15 กรกฎาคม

2561

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด สมุทรปราการ (HS1AM)

1358/17 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม. ๑ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0 2389 5550

4 สิงหาคม

2561

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS)

266/4 ซ.หนองมันปลา 15 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

0 4297 2090

08 1974 5857

 

 3 พฤศจิกายน 2561
 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน (HS5AN)

70 หมู่ ที่ 3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

 09 8820 6017

08 6117 9313
17 พฤศจิกายน 
2561
สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น (HS4AK) 

 102/1 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

09 9095 9513

0 4324 1482

8 ธันวาคม 

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี (HS7AR)  

283 หมู่ ที่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

06 2516 2566

 

2. ตารางสอบ

ตารางสอบ (สอบอย่างเดียวไม่มีอบรม) เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่สมาคมที่อยู่โทรศัพท์

18 สิงหาคม

2561

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นชัยนาท (HS1AI)

11/10 ซ.ท่าแจง ๒ ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท

08 1972 8871

1 กันยายน

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร (HS8AC)

268/7 ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

0 7750 1199

08 1880 0104

15 กันยายน

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียน สมุทรสาคร (HS7AT)

1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

0 3441 1268

08 6174 9616

29 กันยายน

2561

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี (HS8AS)

63/1 ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

08 1537 5111

08 7810 9109

6 ตุลาคม

2561

สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)

68 ถ.บางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

0 3854 1145

0 3854 1422

08 1935 7469

 

7 ตุลาคม

2561

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัด สมุทรปราการ (HS1AM)

1358/17 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ กม. 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0 2389 5550

20 ตุลาคม

2561

สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)

51 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

0 2408 7985

09 8832 2522

 

อื่นๆ

เรียบเรียงโดย HS3LZX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *