ประมวลรหัส ว วิทยุ สื่อสาร ทหาร ตำรวจ อาสา รปภ CB

รวมประมวล รหัส ว วิทยุ สื่อสาร รหัสโค๊ดวิทยุสื่อสาร ที่นิยมใช้ในราชการเช่น ทหาร วิทยุสื่อสารตำรวจ รหัสว แท็กซี่ อาสา รปภ CB หรือเครื่องแดง เป็นต้น เมื่อก่อนเรียกประมวลลับ ว.

แต่อันที่จริงสมัยนี้มันไม่ใช่รหัสลับอะไรเพราะใครๆ ก็สามารถหาความหมายได้ง่ายๆ ที่ใช้กันก็เพื่อความสั้นกระชับรวดเร็ว และเข้าใจกันในการสื่อสาร

รหัส ความหมาย
ว.0 คำสั่ง
ว.00 คอยก่อน /รอก่อน
ว.1 อยู่ที่ไหน
ว.2 ได้ยินหรือไม่ /ได้ยินแล้ว /ตอบด้วย
ว.3 ทวนข้อความอีกครั้ง (ได้ยินไม่ชัด)
ว.4 ปฏิบัติหน้าที่
ว.5 ราชการลับ
ว.6 พูดติดต่อโดยตรง
ว.7 ขอความช่วยเหลือ
ว.8 ข่าวสาร / ข้อความ
ว.9 มีเหตุฉุกเฉิน
ว.10 อยู่ประจำที่
ว.11 หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้
ว.12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ไม่ได้
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่
ว.15 ให้ไปพบ / ให้มาพบ
ว.16

ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว.16-1 รับได้แต่เสียงรบกวนมาก

ว.16-2 รับได้เสียงไม่ชัดเจน

ว.16-3 พอรับฟังได้

ว.16-4 รับฟังชัดเจนดี

ว.16-5 รับฟังชัดเจนดีมาก

ว.17 มีอันตรายห้ามผ่าน
ว.18 รถเสีย
ว.19 อยู่ในภาวะคับขัน / ถูกโจมตี
ว.20 ตรวจค้น / จับกุม
ว.21 ออกจาก (สถานที่)
ว.22 ถึง (สถานที่)
ว.23 ผ่าน (สถานที่)
ว.24 แจ้งเวลา / ต้องการทราบเวลา
ว.25 ที่หมาย / จุดหมาย
ว.26 ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด อาจถูกดักฟัง
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 ประชุม
ว.29 มีธุระ / มีราชการ
ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.31 ความถี่ช่องที่ 1 (แล้วแต่กำหนด)
ว.32 ความถี่ช่องที่ 2 (แล้วแต่กำหนด)
ว.33 ความถี่ช่องที่ 3 (แล้วแต่กำหนด)
ว.34 ความถี่ช่องที่ 4 (แล้วแต่กำหนด)
ว.35 เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 จราจรติดขัด
ว.40 อุบัติเหตุรถชน
ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.42 ขบวนยานพาหนะ
ว.43 ตั้งจุดตรวจ
ว.44 โทรสาร
เปลี่ยน ใช้ตอนจบข้อความให้อีกฝ่ายทราบ
01 ที่ทำงาน
02 บ้านพัก
ว.50 รับประทานอาหาร
ว.60 เพื่อน / ญาติ
ว.61 ขอบคุณ
ว.62 ของฝาก / พัสดุ
ว.63 บ้านพัก

รหัสอื่นๆ ที่ใช้ในการแจ้งเหตุ

รหัส ความหมาย
เหตุ 100 ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 ชิงทรัพย์
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 ประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 การพนันเป็นบ่อน
เหตุ 501 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 ได้เกิดระเบิดขึ้น
เหตุ 512 วัตถุระเบิด ตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด
เหตุ 600 นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่ม เชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกัน
เหตุ 604 นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันถึงตาย
เหตุ 605 นักเรียนก่อเหตุยกพวกตีกันมีวัตถุระเบิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *