วิทยุสมัครเล่น

พื้นที่รับผิดชอบและที่อยู่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบหน้าที่ และที่อยู่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ – พนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนล้วนต้องติดต่อกับสำนักงาน กสทช. เบื้องต้นเลยก็คือ ขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น, ขอมีและใช้วิทยุฯ และ ตั้งสถานีวิทยุฯ เป็นต้น

กสทช. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช อยู่ที่ไหนบ้าง มีที่ไหนบ้าง ทั้งประเทศจะแบ่งเป็น 4 ภาค แต่ละภาคจะแบ่งออกเป็นเขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. ภาค 1

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 แบ่งออกเป็น 6 เขต ได้แก่

1.1 สำนักงาน กสทช. เขต 11 (กรุงเทพมหานคร)

 • สัญญาณเรียงขาน :  HS0AA
 • ที่อยู่ :  อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • พื้นที่รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  และสมุทรปราการ
 • โทรศัพท์ :  02-573-6241 โทรสาร : 02-573-6242
 • e-mail :  mtr_nb@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ :  http://nonthaburi.nbtc.go.th

1.2 สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)

 • ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
 • พื้นที่รับผิดชอบ : จันทบุรี ตราด ระยอง และชลบุรี
 • โทรศัพท์: 0-3938-9438 โทรสาร : 0-3938 9437
 • e-mail : mtr_jb@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ :  http://chanthaburi.nbtc.go.th

1.3 สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี)

 • ที่อยู่ : 443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 • พื้นที่รับผิดชอบ : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท
 • โทรศัพท์:   035 454 330 – 2, โทรสาร : 035 434 322
 • e-mail : mtr_sp@nbtc.go.th

1.4 สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)

 • ที่อยู่ : 101 (ชั้น 2) หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กทม. 10210
 • พื้นที่รับผิดชอบ : ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และนครนายก
 • โทรศัพท์: 081-370-0939, 090-922-0651, 092-251-2516
 • e-mail : mtr_pc@nbtc.go.th

1.5 สำนักงาน กสทช. เขต 15 (อ่างทอง)

 • ที่อยู่ 78 – 78/1 ทางหลวง 3195  ตำบลป่าง๊ว  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  อ่างทอง สระบุรี อยุธยา และลพบุรี
 • โทรศัพท์: งานตรวจสอบ โทร : 0 3561 4302 งานใบอนุญาต โทร : 0 3561 4301
  งานอำนวยการ โทร : 0 3561 4303 โทรสาร : 0 3561 4300
 • Email : mtr_at@nbtc.go.th

1.6 สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ราชบุรี)

 • ที่อยู่ 168/19-20 หมู่ที่ 2 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
 • โทรศัพท์: 032332561-2
 • e-mail : mtr_rc@nbtc.go.th

2. สำนักงาน กสทช. ภาค 2

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่

2.1 สำนักงาน กสทช. เขต 21 (ขอนแก่น)

 • ที่อยู่ : 341 หมู่ที่ 19  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
 • โทรศัพท์:  0-4320-2601 – 4
 • โทรสาร : 0-4320-2600
 • e-mail :mtr_kk@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://khonkaen.nbtc.go.th

2.2 สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)

 • ที่อยู่ : 550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 • พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และยโสธร
 • โทรศัพท์:  045281706-9
 • โทรสาร:  0-4531-4024
 • e-mail : mtr_ub@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://ubon.nbtc.go.th

2.3 สำนักงาน กสทช. เขต 23 (นครราชสีมา)

 • ที่อยู่ : 15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ
 • โทรศัพท์:  0-4496-9568-9
 • โทรสาร : 0-4496-9569
 • e-mail : mtr_nr@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://nakhonratchasima.nbtc.go.th

2.4 สำนักงาน กสทช. เขต 24 (อุดรธานี)

 • ที่อยู่ : ถนนวัฒนา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย
 • โทรศัพท์ : 0-4222-3657
 • โทรสาร : 0-4224-2047
 • e-mail : mtr_ut@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://udonthani.nbtc.go.th

2.5 สำนักงาน กสทช. เขต 25 (นครพนม)

 • ที่อยู่ : 14/33-34 ถนนนครพนม-ธาตุพนม (มุกดาหาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  นครพนม สกลนคร บึงกาฬ และมุกดาหาร
 • e-mail : mtr_np@nbtc.go.th

3. สำนักงาน กสทช. ภาค 3

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่

3.1 สำนักงาน กสทช. เขต 31 (ลำปาง)

 • ที่อยู่ : 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • พื้นที่รับผิดชอบ :   ลำปาง แพร่  และตาก
 • โทรศัพท์ : 0-5431-3920
 • โทรสาร : 0-5431-3923
 • e-mail : mtr_lp@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://lampang.nbtc.go.th

3.2 สำนักงาน กสทช.เขต 32 (เชียงใหม่)

 • ที่อยู่ : 68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
 • พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน
 • โทรศัพท์ : 0-5380-5904 – 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686
 • โทรสาร : 0-5327-4670
 • e-mail : mtr_cm@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://chiangmai.nbtc.go.th

3.3 สำนักงาน กสทช. เขต 33 (พิษณุโลก)

 • ที่อยู่ : 190 ม.7 บ้านคุ้งหม้อ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • พื้นที่รับผิดชอบ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย
 • โทรศัพท์ :  0-5524-5151-2
 • โทรสาร :  0-5524-5150
 • e-mail : mtr_pl@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://phitsanulok.nbtc.go.th

3.4 สำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย)

 • ที่อยู่ :  632 ม.3 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
 • พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงราย  พะเยา  และน่าน
 • โทรศัพท์ : 053-177398, 053-177399 ,053-177401
 • โทรสาร :  053177400
 • e-mail : mtr_cr@nbtc.go.th
 • Facebookสำนักงาน กสทช.เขต34

3.5 สำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์)

 • ที่อยู่ : 105/3 หมู่ ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 60240
 • พื้นที่รับผิดชอบ : นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร
 • โทรศัพท์ : 056 870 010
 • e-mail : mtr_nw@nbtc.go.th
 • Facebookสำนักงาน กสทช.เขต 35 – นครสวรรค์

4. สำนักงาน กสทช. ภาค 4

สำนักงาน กสทช. ภาค 4 แบ่งออกเป็น 5 เขต ได้แก่

4.1 สำนักงาน กสทช. เขต 41 (สงขลา)

 • ที่อยู่ : 89/1 ถ.สนามบิน-วังพา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 • โทรศัพท์ : 0-7425-1901 – 4 โทรสาร 0-7425-1091
 • e-mail : mtr_song@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://songkhla.nbtc.go.th

4.2 สำนักงาน กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต)

 • ที่อยู่ :  84/2 หมู่ 4 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
 • พื้นที่รับผิดชอบ : ภูเก็ต พังงา และกระบี่
 • โทรศัพท์ : 0-7632-1961 – 3
 • โทรสาร : 0-7632-1522
 • e-mail : mtr_pk@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://phuket.nbtc.go.th

4.3 สำนักงาน กสทช. เขต 43 (นครศรีธรรมราช)

 • ที่อยู่ :  15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
 • พื้นที่รับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง
 • โทรศัพท์ : 075-764-191 งานตรวจสอบคลื่นความถี่ : 092-435-8222  งานใบอนุญาตฯ  092-435-6222
 • โทรสาร : 075-764-191 ต่อ 110
 • e-mail : mtr_ns@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ :  http://nakhonsri.nbtc.go.th

4.4 สำนักงาน กสทช. เขต 44 (สุราษฎร์ธานี)

 • ที่อยู่ :  7/5 ถ.กำลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
 • พื้นที่รับผิดชอบ : สุราษฎร์ธานี และระนอง
 • โทรศัพท์ : 0-7782-1444
 • โทรสาร 0-7782-1444
 • e-mail : mtr_rn@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://ranong.nbtc.go.th

4.5 สำนักงาน กสทช. เขต 45 (ชุมพร)

 • ที่อยู่ : 58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
 • พื้นที่รับผิดชอบ :  3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์
 • โทรศัพท์:  0-7759-8597 – 8
 • โทรสาร : 0-7759-8598
 • e-mail : mtr_cp@nbtc.go.th
 • เว็บไซต์ : http://chumphon.nbtc.go.th 

 

อัพเดท 26 มิถุนายน 2561
HS3LZX.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *