วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น วิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง วิทยุสมัครเล่นขั้นสูง pdf

ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ไฟล์ pdf พร้อมเฉลย

แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิ ทยุสมัครเล่นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยแบบทดสอบกลางนี้จัดทำโดย กสทช. และผมได้เอามาสำรองไว้ที่เดียวกันในเว็บนี้เผื่อทางเว็บหลักหาย ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้

เพื่อนสมาชิกท่านใดที่กำลังเตรียมตัวสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต่างๆ สามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยุสมัครเล่นทั้งสามขั้นนี้ที่เป็นไฟล์ pdf ไปทดลองทำดูได้เลยครับ มีเฉลยให้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *