วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

เรียนออนไลน์หลักสูตรอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

หลักสูตรอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น เพื่อใช้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นก่อนที่จะไปสอบ โดยสามารถศึกษาได้ออนไลน์หรือ e-Learning ฟรีๆ

หลักสูตรเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ 5 เรื่อง ได้แก่

  1. บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
  2. บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
  3. บทที่ 3 การติดต่อสื่อสารของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
  4. บทที่ 4 ทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
  5. บทที่ 5 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น

เพื่อนสมาชิกสามารถคลิกแต่ละหัวข้อด้านบน เพื่อที่จะเข้าไปศึกษาได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *