วิทยุสมัครเล่น

ระเบียบวิทยุสมัครเล่นใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวานนี้ 23 กรกฎาคม 2557 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นที่เราชาวนักวิทยุสมัครเล่นต่างรอคอยกันมานาน

เมื่อได้ลงราชกิจจานุเบกษาก็แปลว่าประกาศฉบับนี้พร้อมบังคับใช้แล้ว โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง หน้า 18 และลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศฉบับนี้ประกอบด้วย 11 หมวก 1 บทเฉพาะกาล และ 7 ภาคผนวก

ในประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นนี้มีเนื้อหาเข้มข้นที่เราควรจะอ่านทำความเข้าใจมากพอสมควรเพราะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างเช่น วิธีการสอบ หรือแบนด์แพลนใหม่ ช่วงความถี่ใหม่ เป็นต้น เอาไว้มีโอกาศผมจะนำมาชี้แจงในเรื่องที่สำคัญๆ ต่อไปครับ

new-amateur-radio-regulations-thailand

สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจอยากอ่านหนังสือประกาศฯ ฉบับเต็ม ดาวน์โหลดได้ที่นี่ หลักเกณฑ์การอนุุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น เป็นไฟล์ pdf ขนาด 349 KB เท่านั้น และเป็นลิงค์ตรงจาก ratchakitcha.soc.go.th ด้วยครับ

แจ้งข่าวโดย HS3LZX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *