ชลบุรี

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ชลบุรี (HS2AC) ปี 2563

ประกาศผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC) ปี 2563 ที่พึ่งสอบไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จำนวน 81 คน ดูผลสอบจังหวัดชลบุรี ดูผลสอบจังหวัดอื่นๆ

Read More