ตารางสอบ

วิทยุสมัครเล่น

สอบวิทยุสมัครเล่น 56 อบรมวิทยุสมัครเล่น 2556 ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 56

สอบวิทยุสมัครเล่น 56 อบรมวิทยุสมัครเล่น 2556 ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 56 ตารางกำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2556 ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นมาแล้ว สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สามรถตรวจสอบสถานที่จัดสอบและวันที่ได้ที่ตารางด้านล่างเลยครับ 19 มกราคม 2556 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL ที่อยู่ เลขที่ 54/3 ม. 3 ถ.พหลโยธิน

Read More