พนักงานวิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่น

พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ถึงจะทำบัตรใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตได้

หลังจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไปแล้วนั้น วันนี้จะหยิบยกเอาข้อ 14 ของประกาศฯ มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันครับ จริงๆ แล้ววันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. ออกมาย้ำในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยมีใจความสำคัญคือ “พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

Read More