ลานีญา

เรื่องทั่วไป

ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา

ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา ปรากฏการณ์ลานีญาเป็นภาวะที่อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกเย็นลงกว่าปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบในประเทศไทย • ฝนตกหนักและน้ำท่วม: ลานีญาทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงปลายปีและต้นปี • อุณหภูมิลดลง: อุณหภูมิลดลงกว่าปกติในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • พายุหมุนเขตร้อน: ลานีญาทำให้เกิดพายุหมุนเขตร้อนจำนวนมากขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ • ผลกระทบต่อการเกษตร: ฝนตกหนักและน้ำท่วมอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร

Read More