วิทยุสมัครเล่นเพชรบูรณ์

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ประกาศผลสอบวิทยุสมัครเล่นเพชรบูรณ์ ผลสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 55

ผลสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2555 ตอนนี้ก็ได้มีประกาศผลการอบรมและสอบ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ออกมาแล้ว โดยในประกาศระบุตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2556 แต่พึ่งมีประกาศในเว็บ  ขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่สอบผ่านผมก็ด้วยนะครับ ต่อไปก็คือรอรับใบประกาศฯ จากทางสมาคม เมื่อได้ใบประกาศฯ แล้วก็ไปดำเนินการยื่นของสัญญาณเรียกขานหรือคอลซายน์ (Call Sign) ได้เลย ขั้นตอนไม่ยุ่งยากรอรับได้เลยครับ ผลสอบวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์

Read More