วิ่ง

Blogวิ่ง

ผลการวิ่งของปี 2019 ที่ผ่านมา

นี่ก็ล่วงเลยมาถึงวันที่ 3 ของปี 2020 แล้วก็พึ่งจะมีเวลาว่างได้มาเขียนบล็อคสรุปผลการวิ่งประจำปี โดยปีที่ผ่านมาถือว่าทำได้เกินเป้าครับ เพราะตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่งให้ได้ประมาณ 1000 กิโลเมตร สรุปได้ดังนี้ ระยะทางรวมประมาณ 1,257.5 km ใช้เวลาทั้งหมด 130 ชั่วโมง 55 นาที จำนวนครั้งที่วิ่ง 168

Read More