สัญญาณเรียกขาน

วิทยุสมัครเล่น

โอกาสมาแล้ว ถูกยกเลิกคอลซายน์ แต่จะขอคอลซายน์เดิมคืน

โอกาสของท่านมาถึงแล้ว ด่วนเลยครับสำหรับท่านที่ถูกยกเลิกคอลซายน์ แต่อยากจะขอคอลซายน์เดิมคืน ถ้านท่านยังเสียดายคอลซายน์เดิมอยู่ก็ยังกลับมาใช้อันเดิมได้ หรือแม้จะขออันใหม่ไปแล้วก็กลับมาขออันเดิมได้ โดยการจะขอคอลซายน์เดิมคืนได้ เฉพาะผู้ที่ถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขานตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น 2557 (ผู้ที่มีรายชื่อใน 141,436 ราย) เท่านั้น ใครจะขอคอลซายน์เดิมคืนได้บ้าง ผู้ที่ขอคอลซายน์ใหม่แล้ว แต่ อยากกลับมาใช้คอลซายน์เดิม ผู้ที่ถูกยกเลิกและยังไม่ได้ขอคอลซายน์ใหม่ ใครที่ไม่สามารถขอคอลซายน์เดิมคืนได้บ้าง ผู้ที่ถูกถอดสัญญาณเรียกขายเนื่องจากการทำผิด

Read More