ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2565

ตารางสอบ, อบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2565 ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี 65 กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2565 อันเนื่องมากจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้หลายสนามสอบต้องเลื่อน เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบวิทยุสมัครเล่น 2565 สามารถดูตาราง กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่นปี 2565 ด้านล่างนี้ได้ครับ ตาราง

Read more