อบรมวิทยุสมัครเล่น 2565

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบเรื่องที่แนะนำ

ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2566

ตารางสอบ, อบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2566 ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี 66 กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2566 อันเนื่องมากจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้หลายสนามสอบต้องเลื่อน เพื่อนสมาชิกท่านใดที่ต้องการสอบวิทยุสมัครเล่น 2566 สามารถดูตาราง กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่นปี 2566 ด้านล่างนี้ได้ครับ ตาราง

Read More