เบอร์โทรฉุกเฉิน รถพยาบาล

วิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

เบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆ ตำรวจ โรงพยาบาล กู้ภัย อุบัติเหตุ ฯลฯ

เบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆ ตำรวจ โรงพยาบาล กู้ภัย อุบัติเหตุ รถเสีย และอื่นๆ เอาไว้ใช้ยามจำเป็นช่วงเดินทางวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์ 2564 นี้ ขอให้ทุกท่านทุกสถานีเดินทางปลอดภัยนะครับ เบอร์โทรฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้าย 191 ตำรวจ 192 ภัยพิบัติแห่งชาติ 1418 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง

Read More